USA English ‹ › UZ Uzbek

Found abandoned: 5 words & 2 translates

English Ўзбек
abandoned ташлаб кетилган
37. Who does greater wrong than he who invents lies about Allah, or denies His revelations? These—their share of the decree will reach them. Until, when Our envoys come to them, to take their souls away, they will say, “Where are they whom you used to pray to besides Allah?” They will say, “They have abandoned us,” and they will testify against themselves that they were faithless. 37Аллоҳга нисбатан ёлғон тўқиган ёки Унинг оятларини ёлғонга чиқарган кимсадан ҳам золимроқ одам борми?! Ана ўшаларга китобдан насибалари етадир. Бизнинг элчиларимиз келиб уларнинг жонларини олаётиб: «Аллоҳдан ўзга ибодат қилаётган нарсаларингиз қани?» дерлар. Улар: «Биздан ғоиб бўлишди», дерлар ва ўз зиёнларига, кофир бўлганларини айтиб, гувоҳлик берарлар.
By amending and adopting a number of new legislative documents, we have created a solid legal framework in the energy sector based on market principles. In this area, we have abandoned administrative-command mechanisms and monopoly, and implemented an open, transparent, modern management system. We have created conducive opportunities for the access of the private sector and foreign companies. Бир қатор қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ва янги қарорларни қабул қилиш орқали энергетика тармоғида бозор тамойилларига асосланган мустаҳкам қонунчилик базасини яратдик. Соҳада маъмурий-буйруқбозлик механизмлари ва монополиядан воз кечиб, замонавий бошқариладиган очиқ ва шаффоф тизимга ўтдик. Хусусий сектор ва хорижий компанияларнинг кириб келиши учун қулай имкониятлар яратдик.
30. And the Messenger will say, “My Lord, my people have abandoned this Quran.” 30Ва Пайғамбар: «Эй Роббим, албатта, менинг қавмим ушбу Қуръонни тарк этдилар», деди.
Internationally, she is known for works such as Field Work in Ukrainian Sex, and The Museum of Abandoned Secrets. Халқаро миқёсда у "Украинча сексда дала тадқиқоти" ва "Унутилган сирлар музейи" каби асарлари билан машҳур.