USA English ‹ › UZ Uzbek

Found ҳақиқий: 55 words & 2 translates

English Ўзбек
actual ҳақиқий
authentic ҳақиқий
authentically ҳақиқий
authenticity ҳақиқийлик
factitious ҳақиқий
genuine ҳақиқий
genuineness ҳақиқийлик
inauthenticity ҳақиқий эмаслиги
real ҳақиқий
reallife ҳақиқий ҳаёт
trueblue ҳақиқий кўк
unreal ҳақиқий эмас
unrealistic ҳақиқий эмас
validity ҳақиқийлиги
validly ҳақиқий
verisimilitude ҳақиқий ўхшашлик
veritable ҳақиқий
120. The Jews and the Christians will not approve of you, unless you follow their creed. Say, “Allah’s guidance is the guidance.” Should you follow their desires, after the knowledge that has come to you, you will have in Allah neither guardian nor helper. 120Сендан яҳудийларҳам, насронийлар ҳам уларнингмиллатига эргашмагунингча ҳеч­ҳеч рози бўлмаслар. «Албатта, Аллоҳнинг ҳидояти ҳақиқий ҳидоятдир», деб айт. Агар сенга келган илмдан кейин ҳам уларнинг ҳавои нафсларига эргашсанг, сени Аллоҳдан (қутқарувчи) дўст ҳам, ёрдамчи ҳам йўқдир.
73. And trust none except those who follow your religion.” Say, “Guidance is Allah’s guidance. If someone is given the like of what you were given, or they argue with you before your Lord, say, “All grace is in Allah’s hand; He gives it to whomever He wills.” Allah is Bounteous and Knowing. 73Ва динингизга эргашганлардан бошқаларга ишонманглар, токи бирортага сизга берилганга ўхшаш нарса берилмасин ёки Роббингиз ҳузурида сиз билан ҳужжат талашмасин», дейдилар. Сен:«Албатта, ҳақиқий ҳидоят Аллоҳнинг ҳидоятидир», деб айт. Сен:«Албатта фазл Аллоҳнинг қўлида–хоҳлаган кишисига беради. Аллоҳ кенг қамровли, билувчи зотдир.
102. O you who believe! Revere Allah with due reverence, and do not die except as Muslims. 102Эй иймон келтирганлар! Аллоҳга ҳақиқий тақво ила тақво қилинг. Ва фақат мусулмон ҳолингиздагина бу дунёдан ўтинг.