USA English ‹ › UZ Uzbek

Found қўшиш: 19 words & 2 translates

English Ўзбек
The construction of the trans-Afghan corridor could become a symbol of such mutually beneficial inter-regional cooperation. It is also important to understand that by implementing joint infrastructure projects such as the Termez – Mazar-i-Sharif – Kabul – Peshawar railroad we are not just solving socio-economic, transport and communication problems, but also making a significant contribution to ensuring regional security. Бундай ўзаро манфаатли минтақалараро ҳамкорликнинг намунавий рамзи сифатида Трансафғон коридорининг қурилиши лойиҳасини айтиш мумкин. Шуни ҳам англаш муҳимки, “Термиз – Мозори Шариф – Кобул – Пешовар” темир йўли каби қўшма инфратузилма лойиҳаларини биргаликда амалга ошириш орқали, биз ижтимоий-иқтисодий ва транспорт-коммуникация вазифаларини ҳал этибгина қолмасдан, минтақавий хавфсизликни таъминлашга ҳам салмоқли ҳисса қўшишимиз мумкин.
In addition, we must contribute to solving this issue at the global level. Бундан ташқари, биз ушбу муаммони глобал даражада ҳал қилишга ҳисса қўшишимиз керак.
add қўшиш
adding қўшиш
addling қўшиш
append қўшиш
appending қўшиш
besetting қўшиш
contribute ҳисса қўшиш
jointing қўшиш
recontribute қайта ҳисса қўшиш
splice қўшиш
splicing қўшиш
All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

1. Ташкилотнинг барча аъзолари халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш ишига ўз ҳиссасини қўшиш учун Хавфсизлик Кенгаши ихтиёрига унунг талаби бўйича ва махсус битим ёки битимларга биноан халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш учун зарур қуролли кучлар, ёрдам ва тегишли хизмат воситаларини, шу жумладан, ҳудудидан ўтиш ҳуқуқини бериш мажбуриятини оладилар.
It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

2. Юқорида санаб ўтилган тоифадаги ҳудудлардан қайсиларини ва қандай шартлар билан васийлик тизимига қўшиш керак, деган масала шу ҳақда келгусида тузиладиган битимда аниқланади.
Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

2. Ушбу модданинг 1-банди мандат остидаги ва бошқа ҳудудларни, 77-моддада кўрсатилгандек васийлик тизимига қўшиш тўғрисида музокаралар олиб бориш ва битимлар тузишни кечиктириш ёки пайсалга солишга асос беради, деб талқин қилинмаслиги лозим.
She was not just educated and literate, but she was able to write Шунинг учун Акбар ундан ўз таржимаи ҳолини ёзишни илтимос қилган, уни Абу ал–Фазл ёзган катта таржимаи ҳолга қўшиш мумкин эди
The report was coordinated by Simon Hacker and directed by Zarif Jumaev in the Resident Coordinator’s Office (RCO), with consulting support from Tom Stephens, and valuable contributions from other members of the RCO team.  Ушбу Ҳисобот Симон Ҳакер томонидан мувофиқлаштирилди ва Ўзбекистондаги Доимий Координатор Идорасидан (ЎДКИ) Зариф Жумаев томонидан бошқарилди. Ҳисобот тайёрлашда Том Стефенс маслаҳат кўмаги кўрсатди ва ЎДКИ жамоасининг бошқа аъзолари ҳам ўз қимматли ҳиссаларини қўшишди.
33. And those who were oppressed will say to those who were arrogant, “It was your scheming by night and day; as you instructed us to reject God, and to set up rivals to Him.” They will hide their remorse when they see the retribution. We will put yokes around the necks of those who disbelieved. Will they be repaid for anything other than what they used to do? 33Заиф саналганлар мутакаббирлик қилганларга: «Йўқ! Кечаю кундузнинг макр­ ҳийласи (тўсди). Ўшанда сизлар бизни Аллоҳга куфр келтиришимизга, Унга тенгдошлар қўшишимизга амр қилар эдингиз», дедилар. Улар азобни кўрган чоғларида надоматни ичларида тутдилар. Биз куфр келтирганларнинг бўйинларига кишанлар солдик. Улар фақат қилиб юрган амалларига яраша жазоланурлар.