USA English ‹ › UZ Uzbek

Found қабул қилади: 39 words & 2 translates

English Ўзбек
adopt the present Constitution of the Republic of Uzbekistan. ўзининг мухтор вакиллари сиймосида Ўзбекистон Республикасининг мазкур Конституциясини қабул қилади.
The Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, on matters relating to their conducting, shall adopt resolutions. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати ўз ваколатларига киритилган масалалар юзасидан қарорлар қабул қилади.
5) receive letters of credence and recall from diplomatic and other representatives accredited to him; 5) ўз ҳузурида аккредитациядан ўтган дипломатик ҳамда бошқа вакилларнинг ишонч ва чақирув ёрлиқларини қабул қилади;
10) represent for consideration and approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan a nominee of the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan and relieve him of his post in the case of resignation, vote of no confidence to the Prime Minister approved by the Chambers of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan or other cases prescribed by law; 10) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари кўриб чиқиши ва тасдиқлаши учун Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини тақдим этади ҳамда уни истеъфога чиққанда, Бош вазирга нисбатан билдирилган ишончсизлик вотуми Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари томонидан қабул қилинганда ёхуд қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда лавозимидан озод қилади;
16) suspend and annul the acts adopted by the state administration bodies and khokims of the republic in cases when they do not comply with the norms of the legislation; Has the right to chair the meetings of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan; 16) республика давлат бошқаруви органларининг ва ҳокимларнинг қабул қилган ҳужжатларини улар қонунчилик нормаларига номувофиқ бўлган ҳолларда тўхтатади, бекор қилади; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисларида раислик қилишга ҳақли;
18) announce condition of war in case of attack on the Republic of Uzbekistan or in case of necessity of the implementation of contractual obligations on mutual defense from aggression and within seventy two hours submit the adopted decision for approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan; 18) Ўзбекистон Республикасига ҳужум қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома мажбуриятларини бажариш зарурияти туғилганда уруш ҳолати эълон қилади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг тасдиғига киритади;
Vote of no confidence to the Prime Minister shall be considered as approved, if not less than two-thirds of a total number of the deputies of the Legislative Chamber and the members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan respectively vote for it. In such case, the President of the Republic of Uzbekistan shall make a decision on the removal of the Prime Minister from his post. Meanwhile, Whole composition of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall resign together with the Prime Minister. Бош вазирга нисбатан ишончсизлик вотуми тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисми овоз берган тақдирда қабул қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолатда Ўзбекистон Республикаси Президенти Бош вазирни лавозимидан озод этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Бунда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бутун таркиби Бош вазир билан бирга истеъфога чиқади.
The khokim within his vested powers shall adopt decisions, which are binding on all enterprises, institutions, organizations, associations, as well as officials and citizens on the relevant territory. Ҳоким ўзига берилган ваколатлар доирасида тегишли ҳудуддаги барча корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, бирлашмалар, шунингдек мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар қабул қилади.
accepts қабул қилади
adopts қабул қилади
readmits қайта қабул қилади
128. It is no concern of yours whether He redeems them or punishes them. They are wrongdoers. 128Бу сенинг ишинг эмас! Ёки уларнинг тавбасини қабул қилади, ёки азоблайди. Бас, улар золимлардир.
17. Repentance is available from Allah for those who commit evil out of ignorance, and then repent soon after. These—Allah will relent towards them. Allah is Knowing and Wise. 17Жаҳолат­ла ёмонлик қилиб қўйиб, сўнгра тезда тавба қиладиганларнинг тавбаси Аллоҳнинг зиммасидадир. Аллоҳ ана ўшаларнинг тавбасини қабул қилади. Ва Аллоҳ билувчи ва ҳикматли зотдир.
27. And relate to them the true story of Adam's two sons: when they offered an offering, and it was accepted from one of them, but it was not accepted from the other. He Said, “I will kill you.” He Said, “Allah accepts only from the righteous.” 27Уларга Одамнинг икки ўғли хабарини ҳақ ила тиловат қилиб бер. Икковлари қурбонлик қилганларида, бирларидан қабул қилинди, бошқасидан қабул қилинмади. У: «Албатта, мен сени ўлдиражакман», деди. Бириси: «Албатта, Аллоҳ тақводорлардангина қабул қиладир.

39. But whoever repents after his crime, and reforms, Allah will accept his repentance. Allah is Forgiving and Merciful.

39Ким зулмидан кейин тавба этса ва амали солиҳ қилса, Аллоҳ албатта тавбасини қабул қилади. Шубҳасиз, Аллоҳ мағфиратли ва раҳмли зотдир.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection. 4. Агар Аҳдлашувчи Давлатнинг солиқ даъвоси уни ундириш учун ушбу Давлат қонунчилигига мувофиқ ундиришни таъминлаш чораларини кўришни тақозо қиладиган мажбурият ҳисобланса, бундай солиқ даъвоси ушбу Давлат ваколатли органининг сўровномаси билан бошқа Ахдлашувчи Давлат ваколатли органи томонидан таъминлаш чораларини кўриш мақсадида қабул қилиниши лозим. Мазкур бошқа Давлат бундай солиқ даъвосига нисбатан, ҳатто ушбу солиқ даъвоси, бундай чораларни қўллаш пайтида биринчи қайд этилган Давлатда солиқ талабини ижро этишнинг имкони бўлмаган ёки унинг ижро этилишига тўсқинлик қилиш ҳуқуқига эга шахс томонидан тўланиши керак бўлган тақдирда ҳам, ушбу бошқа Давлатга тааллуқли бўлганидек, ўз қонунчилиги қоидаларига мувофиқ солиқ даъвосини таъминлаш чораларини кўриши лозим.
1. Any Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention may, by a declaration appended to its ratification, exclude Part II from its acceptance of the Convention. 1. Ушбу Конвенцияни ратификация қиладиган Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, ратификация қилиш тўғрисидаги ҳужжатига илова қилинган декларацияси орқали, II Бўлимни ушбу Конвенциянинг қабул қилишидан чиқариб ташлаши мумкин.
70. So leave alone those who take their religion for play and pastime, and whom the worldly life has deceived. But remind with it, lest a soul becomes damned on account of what it has earned. It has no helper or intercessor besides Allah. Even if it offers every equivalent, none will be accepted from it. These are the ones who are delivered to perdition by their actions. They will have a drink of scalding water, and a painful punishment, because they used to disbelieve. 70Ўз динларини ўйин­кулгу қилиб олган ва ҳаёти дунёга алданиб кетганларни тарк эт. У (Қуръон) ила эслатгин, ҳеч бир жон қилган касби туфайли ҳалокатга дучор бўлиб, Аллоҳдан ўзга бирор дўст ва шафоатчисиз ҳолга ва барча фидо қиладиган нарсани фидо қилса ҳам, ундан қабул қилинмайдиган ҳолга тушиб қолмасин. Ана ўшалар қилган касблари туфайли ҳалокатга дучор бўлганлардир. Куфр келтирганлари учун уларга қайноқ сувдан шароб ва аламли азоб бордир.
1. Any Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention may, by a declaration appended to its ratification, exclude Part II from its acceptance of the Convention. 1. Ушбу Конвенцияни ратификация қиладиган Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, ратификация қилиш тўғрисидаги ҳужжатига илова қилинган декларацияси орқали, II Бўлимни ушбу Конвенциянинг қабул қилишидан чиқариб ташлаши мумкин.
15. And He will remove the anger of their hearts. Allah redeems whomever He wills. Allah is Knowledgeable and Wise. 15Ва қалбларидаги аччиқни кетказадир. Аллоҳ кимни хоҳласа, ўшанинг тавбасини қабул қиладир. Аллоҳ билгувчи ва ҳикматли зотдир.