USA English ‹ › UZ Uzbek

Found ёндашувлар: 10 words & 2 translates

English Ўзбек

I believe that, based on these principled approaches and taking into account the international situation, we can start preparing the SCO Development Strategy until 2040.

Ушбу принципиал ёндашувлардан келиб чиқиб ва бугунги халқаро вазиятни ҳисобга олган ҳолда, ШҲТни 2040 йилгача ривожлантириш стратегиясини тайёрлашга киришишимиз мумкин, деб ҳисоблайман.

In this regard, we consider it necessary to develop General Principles and Approaches to Food Security.

Шу муносабат билан Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг умумий тамойиллари ва ёндашувларини ишлаб чиқиш зарур, деб ҳисоблаймиз.

The participation of the Afghan delegation, the representatives of many states and international organizations, including the SCO, confirms the desire of the world community to develop coordinated approaches to cooperation with this country.

Мазкур анжуманда афғон делегацияси, кўплаб давлатлар ва халқаро ташкилотларнинг, жумладан, ШҲТ вакилларининг иштироки жаҳон ҳамжамиятининг ушбу мамлакат билан ҳамкорлик бўйича мувофиқлаштирилган ёндашувларини ишлаб чиқишга бўлган интилишини тасдиқлайди.

Its goal is to involve in the global inter-civilizational dialogue all those who care about our common future, who are ready, regardless of differences, to seek agreed approaches and solutions, who share the principles of the «Samarkand spirit».

Бу ташаббуснинг мақсади – бизнинг умумий келажагимизга бефарқ бўлмаган, ихтилофларга қарамасдан келишилган ёндашувлар ва қарорларни излашга тайёр, “Самарқанд руҳи” тамойилларига ҳамфикр бўлганларнинг барчасини глобал цивилизациялараро мулоқотга жалб қилишдир.

approaches ёндашувлар
It is necessary to elaborate a COMMON, COORDINATED APPROACH for the interaction with Afghanistan's interim government. Афғонистон муваққат ҳукумати билан ўзаро ҳамкорлик бўйича умумий ва мувофиқлаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқишимиз зарур.
As a result, a NEW approach is required today in the following areas: Шу муносабат билан бугунги кунда қуйидаги йўналишларда янгича ёндашувлар, айниқса, зарурдир.
Civil society observers expressed concern that this new two-step process was not sufficiently detailed or inclusive of NGO roles, lacked victim-centered approaches outlined in relevant legislation, and was overly bureaucratic in nature, and might therefore incentivize territorial commissions to refer victims to NGO services directly rather than confirming victim designation. Фуқаролик жамияти кузатувчилари ушбу икки босқичли жараён етарли даражада тавсифланмагани ёки ННТлар роли ҳисобга олинмаганидан, тегишли қонунчиликда жабрдийдаларга асосий эътибор қаратилиши кераклиги белгилаб қўйилган ҳолда бундай ёндашувлар йўқлигидан ва жараён табиатан ўта бюрократлашгани ҳудудий комиссияларни жабрдийдаларни ўшандай мақом бермай туриб, ННТларга жўнатишига туртки бериши мумкинлигидан хавотир изҳор қилди.
Indeed, today there is every reason to say that a new stage has begun in the construction sector in the country. First of all, this is the strengthening of its legal and material and technical base, the emergence in all regions of the republic of more and more construction organizations operating on the basis of advanced technologies and approaches, the accelerated development of the production of building materials, and the creation of a system for specialized training of qualified personnel. Бугунги кунда мамлакатимиз қурилиш соҳасида ҳам янги давр бошланди, десак, тўғри бўлади. Аввало, соҳанинг ҳуқуқий ва моддий-техник базаси мустаҳкамланиб, республикамизнинг барча ҳудудларида илғор технология ва ёндашувлар асосида фаолият юритадиган янги-янги қурилиш ташкилотлари пайдо бўлаётгани, қурилиш материаллари индустрияси юқори суръатлар билан ривожланаётгани, малакали етук кадрлар тайёрлаш тизими йўлга қўйилгани шундай деб айтишга асос беради.
It is emphasized that international security is directly linked to the developments in Afghanistan. A new situation has emerged in that country, which requires special approaches. Ignoring, isolating, and imposing sanctions worsen the situation for the ordinary Afghan people. Халқаро хавфсизлик Афғонистондаги жараёнлар билан бевосита боғлиқлиги қайд этилди. Ушбу мамлакатда янги вазият вужудга келган бўлиб, у афғон масаласини ҳал этишда ўзига хос ёндашувларни талаб этмоқда. Инкор қилиш, яккалаб қўйиш ва санкциялар қўллаш оддий афғон халқининг аҳволини янада оғирлаштирмоқда.