USA English ‹ › UZ Uzbek

Found энергетика: 17 words & 2 translates

English Ўзбек
The ongoing armed conflicts in different parts of the world destabilize trade and investment flows, exacerbate the problems of ensuring food and energy security. Дунёнинг турли нуқталарида давом этаётган қуролли можаролар савдо ва инвестиция оқимларини издан чиқариб, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлигини таъминлаш борасидаги муаммоларини янада кескинлаштирмоқда.
In a world with the new challenges and opportunities, the SCO has excellent prospects for transformation and growth, not only through quantitative replenishment, but also through the opening of new strategic vectors. These are transport and connectivity, energy, food and environmental security, innovations, digital transformation and green economy. Янги синовлар ва имкониятлар вужудга келаётган бугунги дунёда ШҲТнинг трансформацияси ва юксалиши учун нафақат аъзолар сонининг кўпайиши ҳисобига, балки ташкилот ривожининг янги стратегик йўналишларини илгари суриш орқали кенг истиқболлар мавжуд. Бу ўринда гап транспорт ва ўзаро боғлиқлик, энергетика, озиқ-овқат ва экология хавфсизлиги, инновациялар, рақамли трансформация ва “яшил” иқтисодиёт каби муҳим йўналишлар ҳақида бормоқда.

The following problems of our time pose the serious risks to sustainable development: climate change, lack of water and natural resources, social and economic consequences of the pandemic, energy and food security crisis.

Иқлим ўзгариши, сув ва табиий ресурсларнинг етишмаслиги, пандемиянинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги инқирози каби замонамиз муаммолари барқарор ривожланиш учун жиддий хавф туғдирмоқда.

energetics энергетика
Cooperation projects are being successfully implemented in mechanical engineering, energy, chemical, pharmaceutical, textile and other industries. Машинасозлик, энергетика, кимё, фармацевтика, тўқимачилик ва бошқа соҳаларда кооперация лойиҳалари муваффақиятли амалга оширилмоқда.
This grouping is proving to be an increasingly effective way for Central Asian countries to coordinate to fight terrorism and grow regional economic and energy ties among other issues. Ушбу формат Марказий Осиё мамлакатларининг терроризмга қарши кураш ва минтақавий иқтисодий ва энергетика соҳасидаги алоқаларини ривожлантириш борасидаги саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришнинг тобора самарали усулига айланиб бормоқда.
The leaders paid a particular attention to the development of cooperation projects. An agreement was reached on intensifying the formation and implementation of new projects in such priority sectors as industry, energy, chemical industry and agriculture. Томонлар кооперация лойиҳаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди. Саноат, энергетика, кимё тармоғи ва қишлоқ хўжалиги каби устувор тармоқларда янги лойиҳаларни шакллантириш ва амалга ошириш борасидаги ишларни кучайтиришга келишиб олинди.

At the outset, I am happy to see you all on the eve of New Year at the solemn ceremony dedicated to the launch of major joint projects in the field of ‘green’ energy, which is a landmark event in the life of New Uzbekistan.

Авваламбор, сиз, азизларни шундай қутлуғ кунларда, Янги йил арафасида Янги Ўзбекистон ҳаётидаги улкан тарихий воқеа – “яшил” энергетика соҳасидаги йирик қўшма лойиҳаларни ишга туширишга бағишланган тантанали маросимда кўриб турганимдан бениҳоя бахтиёрман.

By amending and adopting a number of new legislative documents, we have created a solid legal framework in the energy sector based on market principles. In this area, we have abandoned administrative-command mechanisms and monopoly, and implemented an open, transparent, modern management system. We have created conducive opportunities for the access of the private sector and foreign companies. Бир қатор қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ва янги қарорларни қабул қилиш орқали энергетика тармоғида бозор тамойилларига асосланган мустаҳкам қонунчилик базасини яратдик. Соҳада маъмурий-буйруқбозлик механизмлари ва монополиядан воз кечиб, замонавий бошқариладиган очиқ ва шаффоф тизимга ўтдик. Хусусий сектор ва хорижий компанияларнинг кириб келиши учун қулай имкониятлар яратдик.
We have established a Ministry of Energy, along with structural divisions in charge and responsible for specific area. Энергетика вазирлиги, шунингдек, ҳар бир алоҳида йўналиш бўйича масъул ва жавобгар бўлган янги ташкилотлар тузилди.
Having hired international consultants and consulting companies, for two years we thoroughly studied the possibilities for developing solar, wind and hydropower energy in our country and mapped the most promising areas. Халқаро маслаҳатчи ва консалтинг компанияларини ёллаб, икки йил давомида мамлакатимизда қуёш, шамол ва гидроэнергетикани ривожлантириш имкониятларини пухта ўргандик ҳамда энг самарали ҳудудлар харитасини туздик.
Why do we provide so much encouragement and pay such a great attention to the development of ‘green’ energy? Биз нима учун “яшил” энергетика ривожига бу қадар катта рағбат ва эътибор қаратяпмиз?
Uzbekistan fully supports this initiative and will consistently continue its active investment policy to increase the capacity of green energy sources to 27 gigawatts by 2030. Ўзбекистон ушбу ташаббусни тўлиқ қўллаб-қувватлайди ва 2030 йилгача “яшил” энергетика манбаларини 27 гигаваттга етказиш учун фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттиради.
Third. Our country possesses enormous potential for green energy. We need to take advantage of this great opportunity granted by the Creator and channel it to the interests of our people. Учинчидан, мамлакатимизда “яшил” энергетика бўйича ниҳоятда улкан салоҳият мавжуд. Яратганнинг ўзи берган бу буюк имкониятдан унумли фойдаланиб, уни халқимиз манфаатларига йўналтиришимиз зарур.
In particular, we have recently made an important decision to establish an energy market regulator. Хусусан, бу йўлда яқинда энергетика бозори регуляторини ташкил этиш бўйича муҳим қарорни қабул қилдик.
Stator belts, rotors, diaphragms and their belts (for use in the power industry) Статор кураклари, роторлар, диафрагмалар ва уларнинг кураклари (энергетика тармоғида фойдаланиш учун)
It was emphasized that the strategic task remains the adaptation of Uzbekistan's key economic sectors to climate change, achieving carbon neutrality, and significantly increasing the share of "green" energy. Ўзбекистон иқтисодиётининг асосий тармоқларини иқлим ўзгаришларига мослаштириш, углерод нейтраллигига эришиш ва “яшил” энергетика улушини кескин ошириш стратегик вазифа бўлиб қолиши таъкидланди.