USA English ‹ › UZ Uzbek

Found энди: 111 words & 2 translates

English Ўзбек
Today, the total GDP of the SCO member states has reached about a quarter of the global figure. This is already a very solid contribution to the global sustainable development from a regional organization that has just crossed its 20-year threshold. Бугунги кунда ШҲТга аъзо давлатлар ялпи ички маҳсулотининг умумий ҳажми жаҳон кўрсаткичининг қарийб чорак қисмини ташкил қилмоқда. Бу эса эндигина 20 ёшга тўлган ушбу минтақавий Ташкилот томонидан дунёнинг барқарор ривожланишига қўшилаётган ҳиссасининг салмоғи юксак эканидан далолат беради.
Afghanistan that has played for centuries the role of a buffer in the historical confrontations of global and regional powers, should try on a new peaceful mission of connecting Central and South Asia. Асрлар давомида глобал миқёсдаги давлатлар ва минтақавий куч марказлари ўртасидаги қарама-қаршиликларда буфер ролини ўтаб келган Афғонистон эндиликда Марказий ва Жанубий Осиёни боғловчи кўприк вазифасини бажаришдек янги тинчлик миссиясида ўзини намоён этмоғи лозим.
anymore энди
17. Their likeness is that of a person who kindled a fire; when it illuminated all around him, Allah took away their light, and left them in darkness, unable to see. 17Улар мисоли ёққан ўти энди атрофини ёритганида Аллоҳ нурларини кетказиб, қоронғу зулматларда қолдирган кишиларга ўхшайдилар. Улар кўрмайдилар.
54. And recall that Moses said to his people, “O my people, you have done wrong to yourselves by worshiping the calf. So repent to your Maker, and kill your egos. That would be better for you with your Maker.” So He turned to you in repentance. He is the Accepter of Repentance, the Merciful. 54Мусонинг ўз қавмига: «Эй қавмим, албатта, сиз бузоқни (худо) тутишингиз ила ўзингизга ўзингиз зулм қилдингиз. Энди сизни йўқдан бор қилувчи зотга тавба қилинг, ўзингизни ўзингиз ўлдиринг, шундоқ қилмоғингиз йўқдан бор қилувчи зот ҳузурида сиз учун яхшидир. Бас, тавбангизни қабул қилди. Чунки У тавбани кўплаб қабул қилувчи ва раҳмли зотдир», деганини эсланг. 
71. He said, “He says she is a heifer, neither yoked to plow the earth, nor to irrigate the field; sound without blemish.” They said, “Now you have brought the truth.” So they slew her; though they almost did not. 71У: «У, ўша сигир минилмаган, ер ҳайдаш,эк ин суғоришдаишлатилмаган, айблардансаломат, аралашган ранги йўқ, деяпти», деди. Улар: «Ана энди ҳақни келтирдинг», дедилар. Бас, уни сўйдилар. Сал бўлмаса, қилмасдилар.
167. Those who followed will say, “If only we can have another chance, we will disown them, as they disowned us.” Thus Allah will show them their deeds, as regrets to them, and they will not come out of the Fire. 167Ва эргашганлар: «Қани энди бизга бир ортга қайтиш бўлса эди, биздан тонганларидек, биз ҳам улардан тонар эдик», дерлар. Шундай қилиб, Аллоҳ уларга амалларининг ўзларига ҳасрат бўлганини кўрсатур. Ва улар дўзахдан чиқувчи эмаслар.
187. Permitted for you is intercourse with your wives on the night of the fast. They are a garment for you, and you are a garment for them. Allah knows that you used to betray yourselves, but He turned to you and pardoned you. So approach them now, and seek what Allah has ordained for you, and eat and drink until the white streak of dawn can be distinguished from the black streak. Then complete the fast until nightfall. But do not approach them while you are in retreat at the mosques. These are the limits of Allah, so do not come near them. Allah thus clarifies His revelations to the people, that they may attain piety. 187Сизларгарўза кечасида хотинларингизга яқинлик қилиш ҳалол қилинди. Улар сизга либосдир, сиз уларга либосдирсиз. Аллоҳ сизнинг ўзингизга ҳиёнат қилаётганингизни билди, тавбангизни қабул этди ва сизларни афв этди.Энди уларга яқинлашаверинг ва Аллоҳ сизга ёзган нарсани талаб қилинг. Тонг пайтида оқ ип қора ипдан ажрагунчаеб­ичаверинг. Сўнгра рўзани кечасигача батамом қилинг. Масжидларда, эътикофдалигингизда уларга яқинлик қилманг. Булар Аллоҳнинг чегараларидир, унга яқинлашманг. Аллоҳ одамларга Ўз оятларини шундоқ баён этади. Шоядки тақво қилсалар.
66. Here you are—you argue about things you know, but why do you argue about things you do not know? Allah knows, and you do not know. 66Ҳой сизлар, ҳалигилар! Ўзингиз билган нарсада­ку талашдингиз, энди нимага ўзингиз билмаган нарсада талашмоқдасиз?! Аллоҳ билади, сиз эса билмайсиз.
143. You used to wish for death before you have faced it. Now you have seen it before your own eyes. 143Дучор бўлмасингиздан олдин ўлимни орзу қилган эдингиз. Энди уни кўриб, назар солиб турибсиз.
But suppose the first fruit is too bitter? He plucked a berry from the bunch that he meant to give the toddler, and put it in his own mouth. Ramadan had just ended: he had forgotten the feel of food in daylight. The large pip crunched between Abdulla’s teeth, and its sweet flesh dissolved like honey through his entire body. Кўнгил қурғур қув-да, ғужум ҳали лиққою тахирлаб қолган бўлмасин, - дея, кенжасига илинган шингилнинг энг майда донасини эндигина узун рўзадан чиққан тишига қўйиб эди-ки, безаха узумча тирс этиб, тилни ёрадиган шираю-маза бехосдан Абдулланинг бутун вужудига урди.
18. But repentance is not available for those who commit evils, until when death approaches one of them, he says, “Now I repent,” nor for those who die as disbelievers. These—We have prepared for them a painful torment. 18Ёмонликларни қилиб юриб, бирларига ўлим етганда, энди тавба қилдим, деганларга ва кофир ҳолларида ўлганларга тавба йўқ. Ана ўшаларга аламли азобларни тайёрлаб қўйганмиз.
62. How about when a disaster strikes them because what their hands have put forward, and then they come to you swearing by Allah: “We only intended goodwill and reconciliation”? 62Энди қилган нарсалари туфайли уларга мусибат етгандан сўнг сенга келиб, Аллоҳ ила қасам ичиб: «Биз фақат яхшилик ва тавфиқни хоҳлаган эдик», дейишлари қандай бўлди?

91. Satan wants to provoke strife and hatred among you through intoxicants and gambling, and to prevent you from the remembrance of Allah, and from prayer. Will you not desist?

91Албатта, шайтон хамр ва қимор туфайли ораларингизга адоват ва ёмон кўришликни солишни ҳамда сизларни Аллоҳнинг зикридан ва намоздан тўсишни хоҳлайди. Энди тўхтарсизлар?!

First. It is necessary to take effective measures to remove barriers to mutual trade as soon as possible. We have talked a lot about this topic. It is time for practical action. Биринчи. Ўзаро савдодаги тўсиқларни тезкор бартараф этиш юзасидан амалий чоралар қабул қилишимиз зарур. Биз бу ҳақда жуда кўп гапирдик. Энди амалий ҳаракатларга ўтиш вақти келди.
27. If only you could see, when they are made to stand before the Fire; they will say, “If only we could be sent back, and not reject the revelations of our Lord, and be among the faithful.” 27Дўзах устида тўхтатилганларида: «Қани энди (у дунёга) қайтарилсак эди, Роббимизнинг оятларини ёлғонга чиқармас эдик ва мўминлардан бўлар эдик», дейишларини кўрсанг эди.
Today, mounted on a bay racehorse which had only just been brought out from the stables, he rode onto the boundless meadow that lay outside the city мана бу куни ҳам ўзининг эндигина совутилган тўриқ айғирига миниб, шаҳар четидаги сайҳонга кириб борарди
This time the horsemen who had been waiting at the edge of the meadow galloped to the centre Энди чекароқда турганлар ўзларини ўртага уришди
53. Are they waiting for anything but its fulfillment? The Day its fulfillment comes true, those who disregarded it before will say, “The messengers of our Lord did come with the truth. Have we any intercessors to intercede for us? Or, could we be sent back, to behave differently from the way we behaved before?” They ruined their souls, and what they used to invent has failed them. 53Улар унинг таъвилини–оқибатини кутмоқдалар, холос. Унинг таъвили келган кунда илгари уни унутганлар: «Роббимизнинг Пайғамбарлари ҳақ ила келган эканлар. Энди бизга шафоат қилувчилар борми, шафоат қилсалар ёки ортга қайтарилсагу қилган амалларимиздан бошқача амалларни қилсак», дерлар. Батаҳқиқ, улар ўзларига зиён қилдилар ва тўқиб олган нарсалари улардан ғойиб бўлди.
59. We sent Noah to his people. He said, “O my people! Worship Allah; you have no god other than Him. I fear for you the punishment of a tremendous Day.” 59Батаҳқиқ, Биз Нуҳни ўз қавмига юбордик. Бас, у: «Эй қавмим, Аллоҳга ибодат қилинглар. Сизларга Ундан ўзга илоҳ йўқ. Албатта, мен сизларнинг буюк куннинг азобига гирифтор бўлишингиздан қўрқаман», деди. (Аввал­бошда Одамнинг (а.с.) қиссалари баён этилган эди. Энди у зотнинг зурриётлари пушти камаридан яралган Нуҳнинг (а.с.) қиссалари келтирилмоқда.)