USA English ‹ › UZ Uzbek

Found тузиш: 73 words & 2 translates

English Ўзбек
Any seizure of powers belonging to state authority, suspension or termination of activity of the bodies of state authority contrary to the procedure prescribed by the Constitution, as well as the formation of any new or parallel bodies of state authority shall be regarded as unconstitutional and punishable by law. Конституцияда назарда тутилмаган тартибда давлат ҳокимияти ваколатларини ўзлаштириш, ҳокимият идоралари фаолиятини тўхтатиб қўйиш ёки тугатиш, ҳокимиятнинг янги ва мувозий таркибларини тузиш Конституцияга хилоф ҳисобланади ва қонунга биноан жавобгарликка тортишга асос бўлади.
The Republic may form alliances, join or withdraw from unions and other inter-state organizations proceeding from the ultimate interests of the state and the people, their well-being and security. Республика давлатнинг, халқнинг олий манфаатлари, фаровонлиги ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида иттифоқлар тузиши, ҳамдўстликларга ва бошқа давлатлараро тузилмаларга кириши ва улардан ажралиб чиқиши мумкин.
All secret societies and associations shall be banned. Махфий жамиятлар ва уюшмалар тузиш тақиқланади.
Political parties shall express the political will of various sections and groups of the population, and through their democratically elected representatives shall participate in the formation of state authority. Political parties shall submit public reports on their financial sources to the Oliy Majlis or their plenipotentiary body in a prescribed manner. Сиёсий партиялар турли табақа ва гуруҳларнинг сиёсий иродасини ифодалайдилар ва ўзларининг демократик йўл билан сайлаб қўйилган вакиллари орқали давлат ҳокимиятини тузишда иштирок этадилар. Сиёсий партиялар ўз фаолиятларини молиявий таъминланиш манбалари ҳақида Олий Мажлисга ёки у вакил қилган органга белгиланган тартибда ошкора ҳисоботлар бериб турадилар.
13) ratification of decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on the formation and abolition of ministries, state committees and other bodies of state administration; 13) Ўзбекистон Республикаси Президентининг вазирликлар, давлат қўмиталари ва давлат бошқарувининг бошқа органларини тузиш ҳамда тугатиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш;
14) formation of the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan; 14) Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясини тузиш;
On the law rejected by the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan the Legislative Chamber and the Senate, on a par with, may form from among deputies of the Legislative Chamber and members of the Senate a conciliatory commission for overcoming the occured disagreements. At adoption by the chambers proposals of the conciliatory commission the law shall be subject to consideration in ordinary procedure. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун юзасидан Қонунчилик палатаси ва Сенат юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш учун Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенат аъзолари орасидан тенглик асосида келишув комиссиясини тузиши мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак.
The formation of extraordinary courts shall be inadmissible. Фавқулодда судлар тузишга йўл қўйилмайди.
On the territory of the Republic of Uzbekistan shall be prohibited establishment and functioning of private, cooperative organizations, public associations and their branches independently conducting any operational work, investigations, inquiries and other functions connected with combating crime. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноятчиликка қарши кураш бўйича тезкор-қидирув, тергов ва бошқа махсус вазифаларни мустақил равишда бажарувчи хусусий кооператив ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва уларнинг бўлинмаларини тузиш ҳамда уларнинг фаолият кўрсатиши таъқиқланади.

For the purpose of deepening the industrial cooperation and stimulate trade, we also advocate creating an Alliance of the SCO Special Economic Zones.

Саноат кооперациясини чуқурлаштириш ва ўзаро савдони рағбатлантириш мақсадида ШҲТ мамлакатлари махсус иқтисодий зоналари альянсини тузиш тарафдоримиз.

We propose creating an SCO Climate Council that would bring together our politicians and public figures, scientists and environmental experts, as well as the business representatives.

Биз ўз таркибида сиёсатчиларимиз, жамоат арбоблари, олимлар ва эксперт-экологлар, бизнес вакилларимизни бирлаштира оладиган ШҲТ Иқлим кенгашини тузишни таклиф қиламиз.

Samarkand is a living example of how the principles of tolerance and respect for the traditions and the values of different peoples, which we took as a basis when creating the SCO, have been put into practice for centuries.

Самарқанд – биз ШҲТни тузишда асос қилиб олган бағрикенглик ва турли халқларнинг анъана ва қадриятларига ҳурмат тамойиллари асрлар давомида ҳаётга татбиқ этилган жонли намунадир.

charting диаграмма тузиш
contracting шартнома тузиш
tabulating жадвал тузиш
tabulation жадвал тузиш
timetabling вақт жадвалини тузиш
Noting not only the economic, but also the social significance of the project, the President proposed establishing a management company for the systematic organization of work on the infrastructure construction Давлатимиз раҳбари бу ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий лойиҳа эканини таъкидлаб, инфратузилмани қуриш ишларини тизимли олиб бориш учун бошқарув компанияси тузиш таклифини билдирди
Uzbekistan is ready to provide its partners with fruits and vegetables, including the early varieties, with the conclusion of long-term futures contracts. Ўзбекистон ўз ҳамкорларини узоқ муддатли фьючерс шартномаларини тузиш орқали озиқ-овқат маҳсулотлари, хусусан, эртапишар қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашга тайёр.
Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Tashkent on February 11, 1998 (hereinafter «the Convention»), Корея Республикаси Ҳукумати ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ўртасида 1998 йил 11 февралда Тошкент шаҳрида имзоланган иккиёқлама солиқ солинишининг олдини олиш ҳамда даромад ва сармоя солиқларини тўлашдан бош тортишни бартараф қилиш тўғрисида Конвенцияга (кейинги ўринларда — «Конвенция») ўзгартиришлар киритиш учун Баённома тузиш истагида,