USA English ‹ › UZ Uzbek

Found таъсир қилади: 10 words & 2 translates

English Ўзбек
affects таъсир қилади
impinges таъсир қилади
inflects таъсир қилади
inflicts таъсир қилади
influences таъсир қилади
interacts ўзаро таъсир қилади
interplays ўзаро таъсир қилади
” And this ruler was so impressed that he sent her back with an entourage and made sure that she was returned to her husband Бу гапи ҳукмдорга шунчалик қаттиқ таъсир қиладики, уни мулозимлари билан ортига жўнатиб юборади ва эрига қайтарилишига эришади

The purpose of the study is to develop recommendations based on a generalization of a wide range of experiments on the use of modern laboratory complexes. It summarizes the sources of previously used data, results, and contextual variables, as well as papers on the effectiveness of modern laboratory use. Since working conditions and the state of labor protection depend on the development of economic and social infrastructure, the problems of maintaining the health of workers, reducing the level of occupational diseases in the workplace are inextricably linked with the solution of socio-economic problems. Our experience shows that technological factors (ease of use, speed of use and maintenance), organizational factors (variety of methods to support the prevention of occupational diseases, creation of favorable working conditions) and the environment - environmental factors, relevant factors (user attitude) and influencing factors (training experience, learning effectiveness and activity level) influence their mastery.

Тадқиқотларнинг мақсади замонавий лаборатория мажмуаларидан фойдаланиш бўйича тажрибаларнинг кенг кўламини умумлаштириш асосида тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.  У илгари қўлланилган маълумотлар, натижалар ва контекстли ўзгарувчилар,  шунингдек,  замонавий лабораториядан фойдаланиш самарадорлиги соҳасидаги ҳужжатларнинг маълумотлар манбаларини умумлаштиради.  Меҳнат шароитлари ва меҳнатни муҳофаза қилиш ҳолати иқтисодий ва ижтимоий инфратузилманинг ривожланишига боғлиқ бўлганлиги сабабли,  ишчиларнинг соғлиғини сақлаш,  ишлаб чиқаришдаги касбий касалликлар даражасини пасайтириш муаммолари,  ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш билан узвий боғлиқдир.  Бизнинг тажрибамиз шуни кўрсатадики,  технология билан боғлиқ омиллар (фойдаланиш қулайлиги,  фойдаланиш тезлиги ва хизмат кўрсатиш),  ташкилий омиллар (касб касалликларини олдини олишни қўллаб-қувватлаш,  қулай меҳнат шароитларини яратиш усулларнинг хилма-хиллиги) ва атроф-муҳит омиллари,  тегишли омиллар (фойдаланувчи муносабати) ва таъсир омиллари (ўрганиш тажрибаси,  ўрганиш самарадорлиги ва фаоллик даражаси)ни ўзлаштиришларига таъсир қилади. 

She is the founder of One India Stories, a production house that aims to tell impactful stories that, in her own words, "make you pause and think". У "One India Stories" ижодий уйи асосчиси бўлиб, у ўз сўзлари билан айтганда, "сизни бир зум тўхтаб, ўйлашга мажбур қиладиган" таъсирли ҳикояларни сўзлаб беришга қаратилган.