USA English ‹ › UZ Uzbek

Found тахминан: 14 words & 2 translates

English Ўзбек
appro тахминан
approximately тахминан
approximates тахминан
circa тахминан
roughly тахминан
In 2020, the government reported increasing the total number of private textile-cotton clusters to 96 – nearly 30 more than the previous year – accounting for more than 90 percent of arable production land (an increase from 63 percent in 2019). У 2020 йилда хусусий пахта кластерларининг жами сони 96 тага етганини ва бу олдинги йилдагидан тахминан 30 та кўп эканини, улар ҳиссасига ҳайдаладиган 90 фоиз ишлаб чиқариш ерлари тўғри келишини маълум қилди (2019 йилдагига нисбатан 63 фоиз ўсиш бўлди).
The ILO assessed that government entities compelled approximately 80,000 pickers out of an estimated two million-member workforce to work in the 2020 harvest—a significant decrease compared with 102,000 in 2019, 170,000 in 2018, and 336,000 in 2017. ХМТ баҳосича, давлат идоралари 2020 йилги йиғим-терим вақтида жами 2 миллионга яқин иш кучидан тахминан 80 минг теримчини пахта теришга мажбур қилди, бу 2019 йилдаги 102 минг, 2018 йилдаги 170 минг ва 2017 йилдаги 336 минг шу ишга мажбурланган кишидан анча камдир.

mitigated elevated risk among vulnerable populations during the pandemic by connecting nearly half a million unemployed migrant workers with job opportunities; and significantly reduced the incidence of forced labor in the annual cotton harvest—despite an increase in the size of the work force—through continued mechanization and privatization measures, increased oversight into labor practices, expanded provision of monitoring access to civil society and international organizations, and other factors.

пандемия даврида тахминан ярим миллион ишсиз меҳнат мигрантига ишлаш имкониятларини яратиб бериб, аҳолининг заиф гуруҳлари ўртасидаги юқори хатарларни юмшатди ҳамда давом этаётган механизациялаш ва хусусийлаштириш тадбирлари, меҳнат амалиёти устидан назорат кучайтирилиши, фуқаролик жамияти ва халқаро ташкилотларга мониторинг қилиш имкониятини кенгайтириш ва бошқа омиллар орқали иш кучи миқдори ошганига қарамай, йиллик пахта йиғим-теримида мажбурий меҳнат ҳолатлари сонини анча-мунча камайтирди.

At the end of half-an-hour, Morganson said good-bye and left the saloon. He put his galled shoulder to the haul-rope and took the river-trail south. An hour later he halted. An inviting swale left the river and led off to the right at an acute angle. He left his sled and limped up the swale for half a mile. Between him and the river was three hundred yards of flat ground covered with cottonwoods. He crossed the cottonwoods to the bank of the Yukon. The trail went by just beneath, but he did not descend to it. South toward Selkirk he could see the trail widen its sunken length through the snow for over a mile. But to the north, in the direction of Minto, a tree-covered out-jut in the bank a quarter of a mile away screened the trail from him. Ярим соат ўтгач, Моргансон қовоқхона соҳиби билан хайр-хўшлашиб,йўлга чиқди. Қийилиб кетган елкасига арқонни ташлаб, дарё ўзани бўйлаб югургилаб чўзилган чана изидан жануб томон юрди. Бир соат ўтар-ўтмас тўхтади. Ўнгдан дарёга кичкина дара туташганди. Моргансон чаналарни тўхтатиб, оқсоқлана-оқсоқлана дара бўйлаб ярим милча юрди. Бу ердан дарёгача уч юз ярд бор экан. Олдинда тераклар қоплаган тубанлик. Моргансон теракзор оралаб Юкон дарёси томон юрди. Йўл қарийб дарё ёқасигача чўзилган экан. Моргансон у ёққа тушиб ўтирмади. Селкеркка кетаверишдаги қор босган жанубий йўл чаналар изига тўлиб кетган, олдинда яна бир чақиримча масофа кўзга ташланарди. Шимолий, Минто йўналишидаги йўлни эса тахминан чорак милгача ўрмон қоплаб олганди.
Byzantine army numbered around 40,000. Рум лашкарлари тахминан 40000 кишидан иборат бўлган.
The long battle line, stretching around 10km across the plain, would test the leadership of commanders on both sides. Текислик бўйлаб тахминан 10 км узунликка чўзилган жанг майдони ҳар икки томон қўмондонларининг етакчилик маҳорати учун синов эди.

It's a quasar - the bright core of a galaxy that is powered by a gargantuan black hole some 17 billion times the mass of our Sun.

Бу квазар, ёрқин галактика ядроси бўлиб, у Қуёшникидан тахминан 17 миллиард марта катта улкан қора туйнукдан қувватланади.

"What is unusual is the rate at which it's digesting other material; you know, swallowing mass. And that's at the rate of about one Sun - one solar mass - per day, which is an enormous rate. And that makes it very, very luminous," said Rachel Webster from the University of Melbourne.   "Ғайриодатийлик унинг бошқа материалларни ҳазм қилиб юбориш тезлигидадир; Биласизми, у массани ютади. Бу кунига тахминан бир Қуёшдир, бу жуда катта тезлик. Бу эса уни чиндан ҳам ёрқин қилади", дейди Мелбурн университетидан Рейчел Уебстер.
The brightness is described as being equivalent to more than 500 trillion suns. The hot accretion disc producing all that light measures seven light-years in diameter. That's roughly 15,000 times the distance from the Sun to the orbit of Neptune.   Ёрқинлик 500 триллиондан ортиқ қуёшга тенг деб ҳисобланади. Бу ёруғликни чиқарадиган иссиқлик дискининг диаметри етти ёруғлик йилига тенг. Бу Қуёшдан Нептун орбитасигача бўлган масофадан тахминан 15 000 марта каттароқдир.