USA English ‹ › UZ Uzbek

Found таржима: 24 words & 2 translates

English Ўзбек
mistranslated нотўғри таржима қилинган
mistranslates нотўғри таржима қилади
mistranslating нотўғри таржима қилиш
mistranslation нотўғри таржима
mistranslations нотўғри таржималар
paraphrased таржима қилинган
translatable таржима қилиш мумкин
translate таржима қилинг
translated таржима қилинган
translates таржима қилади
translating таржима қилиш
translation таржима
translational таржима
translations таржималар
untranslatable таржима қилиб бўлмайдиган
untranslated таржима қилинмаган

"What did he say?" asked Dickensen.
"Him say um all the same one man, dat p'liceman," Jimmy interpreted.
Little Dickensen was little, and what of Miss Travis, he felt sorry for having asked the question.
The policeman was sorry for him and stepped into the breach. "I fancy there may be something in his story. I'll take him up to the captain for examination. Tell him to come along with me, Jimmy."
Jimmy indulged in more throaty spasms, and Imber grunted and looked satisfied.
"But ask him what he said, Jimmy, and what he meant when he took hold of my arm."
So spoke Emily Travis, and Jimmy put the question and received the answer. "Him say you no afraid," said Jimmy.
Emily Travis looked pleased.
“Him say you no skookum, no strong, all the same very soft like little baby. Him break you, in um two hands, to little pieces. Him t'ink much funny, very strange, how you can be mother of men so big, so strong, like dat p'liceman.”


– Нима деяпти? – сўради Диккенсен.
– У айтдики – бу кишиларнинг барчаси миршабга ўхшаган дароз, бир тоифадан экан, – таржима қилди Жимми.
Митти Диккенсен паст бўйли эди, шу боис Тревис хоним қошида бундай савол берганига пушаймон бўлди.
Миршаб буни пайқаб, гапни бошқа ёққа бурди. – Бунда бир гап бор, шекилли. Уни капитаннинг ҳузурига олиб бораман. Унга айт, Жимми, мен билан юрсин.
Жимми тағин кекса ҳиндуни сиқувга олди, Имбер бир нима деб тўнғиллади, лекин юзидан мамнуниятни уқиш мумкин эди.
– Ундан сўра-чи, Жимми, қўлимни ушлаганда нималарни ўйлаган экан?
– Унинг айтишича, сиз қўрқоқ эмассиз.
Бундай жавобдан Эмили Тревис ҳузурланиб кетди.
– Айтдики, сиз скукум эмассиз, шундай нозиксизки, худди мурғак боладек. У сизни қўллари билан минг бўлакка бўлиб ташлаши мумкин. Манов миршабдек азаматни дунёга келтира олишингизга лол қоляпти.

In this interview, we discuss these female heroines of the Mughal Empire, from Babur’s mother and grandmother; to Gulbadan Begum, who wrote the biography of Emperor Akbar; to Sultan Raziya, the first and only female Sultan to ascend the throne of the Delhi Sultanate Ушбу интервюда биз Буюк Мўғуллар Империясидан Бобурнинг онаси ва бувисидан император Акбарнинг таржимаи ҳолини ёзган Гулбаданбегим ва Деҳли султонлиги тахтига чиққан ягона султон хотин Розиягача бўлган қаҳрамонларни муҳокама қиламиз
It was expensive to educate people—you had to call tutors, you had to get people in to teach them—and these women were extremely educated Масалан, Гулбаданбегим Акбарнинг таржимаи ҳолини ёзган
She was not just educated and literate, but she was able to write Шунинг учун Акбар ундан ўз таржимаи ҳолини ёзишни илтимос қилган, уни Абу ал–Фазл ёзган катта таржимаи ҳолга қўшиш мумкин эди