USA English ‹ › UZ Uzbek

Found тадбирлар: 68 words & 2 translates

English Ўзбек
Citizens have the right to carry out their public activity in the form of rallies, meetings and demonstrations in accordance with the laws of the Republic of Uzbekistan. The authorities have the right to suspend or prohibit these events only for justified security reasons. Фуқаролар ўз ижтимоий фаолликларини Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ митинглар, йиғилишлар ва намойишлар шаклида амалга ошириш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳокимият органлари фақат хавфсизлик нуқтаи назаридангина бундай тадбирлар ўтказилишини тўхтатиш ёки тақиқлаш ҳуқуқига эга.
2) take necessary measures on the protection of sovereignty, security and territorial integrity of the Republic of Uzbekistan, implementation of decisions regarding its national-state structure; 2) Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини муҳофаза этиш, миллий-давлат тузилиши масалаларига доир қарорларни амалга ошириш юзасидан зарур чора-тадбирлар кўради;
2) implement measures on the protection of economic, social and other legitimate interests of the citizens; 2) фуқароларнинг иқтисодий, ижтимоий ва бошқа ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади;
At the platforms of more than eighty major events held during the year, a comprehensive agenda was formed for the SCO – starting from the issues of further expanding cooperation in the security, strengthening transport and economic connectivity and positioning the Organization in the international arena up to the search for new ways and points for development. Йил давомида ўтказилган саксондан ортиқ йирик тадбирлар доирасида ШҲТ учун кенг қамровли кун тартиби шакллантирилди. Бунда хавфсизлик соҳасидаги алоқаларни янада кенгайтириш, транспорт ва иқтисодий ўзаро боғлиқликни кучайтириш, Ташкилотнинг халқаро майдондаги ўрнини мустаҳкамлаш, ривожланишнинг янги йўллари ва нуқталарини излаш каби кўплаб муҳим масалалар қамраб олинди.
In order to drastically uplift the living and working conditions of people, Shavkat Mirziyoyev took effective measures for large-scale construction and improvement works in all regions of the country, to improve the quality of public services, integrated development of cities and districts, including the remote rural areas. Юртимизнинг барча ҳудудларида улкан бунёдкорлик ва ободончилик ишларини олиб бориш, аҳолига сифатли коммунал хизмат кўрсатиш, республиканинг шаҳар ва туманлари, айниқса, узоқ қишлоқ туманларини комплекс ривожлантириш орқали аҳолининг турмуш ва меҳнат шароитини тубдан яхшилашга қаратилган кенг кўламли ва самарали тадбирларни амалга оширди.
More than 80 major events have been held. 80 дан ортиқйириктадбирлар ўтказилди.
It is important to provide the specific measures in this document to bring the regulatory framework, to conduct the joint research and to introduce innovations. Ушбу ҳужжатда мавжуд норматив-ҳуқуқий базани яқинлаштириш, биргаликда тадқиқотлар ўтказиш ва янгиликларни жорий этиш бўйича аниқ чора-тадбирларни назарда тутиш муҳим аҳамиятга эга.

We consider it expedient to take a set of effective measures to prevent the involvement of youth in the extremist organizations, to form a stable immunity to various destructive ideologies.

Ёшларнинг экстремистик ташкилотларга жалб этилишига йўл қўймаслик, турли носоғлом мафкураларга қарши барқарор иммунитетни шакллантириш бўйича комплекс амалий чора-тадбирлар қабул қилиниши мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз.

I believe it necessary to establish the additional formats as a part of the SCO, such as the Forum of University Rectors, the Days of Culture and Tourism, joint sports events and Universiade.

ШҲТ доирасида университет ректорлари форуми, маданият ва туризм кунлари, қўшма спорт тадбирлари ва универсиадалар сингари қўшимча форматларни таъсис этиш зарур, деб ҳисоблайман.

activities тадбирлар
measures чора-тадбирлар
Festivals, concerts, fairs, sports and other events are held on a regular basis. Мунтазам равишда фестиваллар, концертлар, ярмаркалар, спорт ва бошқа тадбирлар ўтказиб келинмоқда.
In order to implement the adopted CIS Economic Development Strategy (until 2030), I propose to instruct our relevant ministers to hold consultations within a month with the development of specific measures to stimulate the growth of mutual trade. Қабул қилинган МДҲнинг 2030 йилга қадар мўлжалланган иқтисодий тараққиёт стратегиясини амалга ошириш мақсадида турдош вазирларимизга ўзаро савдо ўсишини рағбатлантириш бўйича аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиққан ҳолда, бир ой муддатда маслаҳатлашувлар ўтказишлари юзасидан топшириқ беришни таклиф этаман.
Each Member shall take the necessary measures to ensure that duly qualified technical experts and specialists, including specialists in medicine, engineering, electricity and chemistry, are associated in the work of inspection, in such manner as may be deemed most appropriate under national conditions, for the purpose of securing the enforcement of the legal provisions relating to the protection of the health and safety of workers while engaged in their work and of investigating the effects of processes, materials and methods of work on the health and safety of workers. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, меҳнаткашларнинг иш жараёнида соғлиғини сақлашга ва хавфсизлигига оид қонун-қоидалар ҳаётга татбиқ қилинишини таъминлаш мақсадида ҳамда меҳнаткашлар саломатлиги ва хавфсизлигига ишлаш услублари, ускуналари ва жараёнларининг таъсирини аниқлаш мақсадида, инспекция ишига тегишли малакали экспертлар ва мутахассислар, шу жумладан, тиббиёт, механика, электр ва кимё бўйича мутахассислар, миллий шароитга энг мақбул деб эътироф этиладиган тарзда, жалб этилишини таъминлаш учун зарур чора-тадбирлар кўради.
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. мазкур Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришга интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти доимо ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим йўли билан бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашиши, миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар орқали ҳам унинг бажарилиши таъминланишига, Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва ушбу давлатларнинг юрисдикциясидаги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида ялписига ва самарали тан олинишига интилишлари зарур.
I also want You to know that I am directing my Administration to ensure Your request for coronavirus assistance is processed rapidly as we work together to fight this terrible pandemic. Шу билан бирга, коронавирусга қарши курашда биргаликда иш олиб борар эканмиз, ушбу мудҳиш пандемияга қарши чора-тадбирлар учун ёрдам бўйича сўровингиз тез фурсатларда кўриб чиқилишини таъминлаш учун маъмуриятимга кўрсатма бердим.
Each Member shall take the necessary measures to ensure that duly qualified technical experts and specialists, including specialists in medicine, engineering, electricity and chemistry, are associated in the work of inspection, in such manner as may be deemed most appropriate under national conditions, for the purpose of securing the enforcement of the legal provisions relating to the protection of the health and safety of workers while engaged in their work and of investigating the effects of processes, materials and methods of work on the health and safety of workers. Ташкилотнинг ҳар бир аъзоси, меҳнаткашларнинг иш жараёнида соғлиғини сақлашга ва хавфсизлигига оид қонун-қоидалар ҳаётга татбиқ қилинишини таъминлаш мақсадида ҳамда меҳнаткашлар саломатлиги ва хавфсизлигига ишлаш услублари, ускуналари ва жараёнларининг таъсирини аниқлаш мақсадида, инспекция ишига тегишли малакали экспертлар ва мутахассислар, шу жумладан, тиббиёт, механика, электр ва кимё бўйича мутахассислар, миллий шароитга энг мақбул деб эътироф этиладиган тарзда, жалб этилишини таъминлаш учун зарур чора-тадбирлар кўради.
Based on its outcome, we consider it important to develop a joint road map with specific, practical steps and activities. Унинг якунлари бўйича аниқ, амалий қадамлар ва тадбирларни ўз ичига олган қўшма «йўл харитаси»ни ишлаб чиқишни муҳим деб ҳисоблаймиз.
We stand up for the annual organization of such events in the European capitals and cultural centers. Бундай тадбирларни ҳар йили – Европа давлатларининг пойтахтларида ва маданият марказларида ҳамкорликда ўтказиб бориш тарафдоримиз.
In our view, such events shall contribute to a better mutual understanding and consolidating the humanitarian ties between the peoples of Europe and our region. Фикримизча, бундай тадбирлар Европа ва бизнинг минтақамиз халқлари ўртасида бир-бирини яхшироқ тушуниш ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга замин яратади.