USA English ‹ › UZ Uzbek

Found сотиб олиш: 51 words & 2 translates

English Ўзбек
acquisition сотиб олиш
acquisitions сотиб олишлар
buy сотиб олиш
buying сотиб олиш
buyout сотиб олиш
purchasable сотиб олиш мумкин
purchase сотиб олиш
purchasing сотиб олиш
reacquisition қайта сотиб олиш
repurchase қайта сотиб олиш
44. Have you not considered those who were given a share of the Book? They buy error, and wish you would lose the way. 44Китобдан насиба берилганларнинг залолатни сотиб олишларини ва сиз йўлдан адашишингизни исташларини кўрмайсизми?
purchase and sale of foreign currency in cash and non-cash forms from legal entities and individuals; чет эл валютасини нақд пул ва нақд бўлмаган пул шаклларида юридик ҳамда жисмоний шахслардан сотиб олиш ва уларга сотиш;
to acquire and own immovable property and other property; кўчмас мулк ва бошқа мол-мулк сотиб олиш ҳамда унга эгалик қилишга;
to buy their own shares without prior consent of the Central Bank. олдиндан Марказий банкнинг розилигини олмай туриб, ўз акцияларини сотиб олишга ҳақли эмаслар.
He knows the rules now, just like the first time the Taliban were in charge. Buying and selling birds – fine. But no racing pigeons, no cock or pigeon fighting, no gambling. “I don’t know whether they’re un-Islamic or not,” he remarks wistfully. “But I do know these are Afghan hobbies, part of our culture for the past 400 years.” У Толибон биринчи марта ҳукмронлик қилган вақтдагидек ҳозир ҳам қоидаларни билади. Қушларни сотиб олиш ва сотиш яхши. Лекин пойга кабутарлар, хўроз ёки каптар уриштириш, қимор ўйинлари йўқ. "Улар Исломга мувофиқми ёки йўқ, билмайман, - деб таъкидлайди у. - Аммо мен бу афғонлар эрмаги экани, сўнгги 400 йилда маданиятимизнинг бир қисми бўлганини биламан."
platform for direct trading — an electronic platform operating as part of the electronic platform of a crypto-exchange, designed to carry out transactions for the purchase and sale of crypto-assets; тўғридан-тўғри савдолар майдончаси — крипто-биржанинг электрон платформаси таркибидаги крипто-активларни сотиб олиш ва сотиш бўйича битимларни амалга ошириш учун мўлжалланган электрон майдонча;
acceptance, control and registration of applications for the purchase, sale and (or) exchange of crypto-assets; крипто-активларни сотиш, сотиб олиш ва (ёки) айирбошлаш учун талабномаларни қабул қилиш, назорат қилиш ва рўйхатдан ўтказиш;
transactions for the purchase, sale and (or) exchange of crypto-assets; крипто-активларни сотиб олишга, сотишга ва (ёки) айирбошлашга қаратилган битимларни амалга ошириш;
a major transaction for the purchase and sale of crypto-assets (hereinafter referred to as a major transaction) — an operation carried out on an electronic platform for direct trading on an electronic platform of a crypto-exchange for the purchase and sale of crypto-assets for national and (or) foreign currency, the total amount of which exceeds three thousand basic calculated amount (BCA) on the day of the transaction; крипто-активларни сотиш ва сотиб олишга қаратилган йирик битим (бундан буён матнда йирик битим деб юритилади) — крипто-биржа электрон платформасининг тўғридан-тўғри савдолар майдончасида крипто-активларни миллий ва (ёки) хорижий валютада сотиш ва сотиб олишга қаратилган, умумий миқдори битимни тузиш кунида базавий ҳисоблаш миқдорининг уч минг бараваридан ортиқ бўлган операция;
all types of trading in crypto-assets on the crypto-exchange for the national currency, including transactions for the purchase and sale of crypto-assets on the direct trading platform; крипто-активлар билан крипто-биржада крипто-активлар савдоларининг барча турларини миллий валютада, жумладан крипто-активларни тўғридан-тўғри савдолар майдончасида сотиш ва сотиб олишга қаратилган битимларни амалга ошириши;