USA English ‹ › UZ Uzbek

Found салбий: 16 words & 2 translates

English Ўзбек
adverse салбий
adversely салбий
downside салбий томони
negative салбий
negatively салбий
negativeness салбий
negatives салбий
negativity салбийлик
All these negative trends hinder our common efforts to ensure sustainable development. Ушбу салбий тенденцияларнинг барчаси барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган умумий ҳаракатларимизга тўсқинлик қилмоқда.
The new geopolitical realities have a negative impact on the stability of the entire Asian region. Юзага келган янги геосиёсий воқелик бутун Осиё қитъаси барқарорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Third. The key issue on today's agenda is the adaptation of our ECONOMIES to escalating the negative consequences of the global crisis. It is important here: Учинчидан. Бугунги учрашувимиз кун тартибидаги муҳим масала – иқтисодиётларимизнинг глобал инқирознинг кучайиб бораётган салбий оқибатларига мослашувидан иборатдир.
Despite the negative effects of the pandemic and the global crisis, our country is boldly moving forward on the path of building a free, prosperous and happy life. Мамлакатимиз пандемия ва глобал инқирознинг салбий таъсирларига қарамасдан, эркин, обод ва фаровон ҳаёт қуриш йўлидан дадил олға бормоқда.
States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general, in particular on sustainable development. 1. Иштирокчи Давлатлар жамият учун умуман, жумладан барқарор ривожланиш учун коррупциянинг салбий оқибатларини ҳисобга олган ҳолда, мумкин бўлган қадар, халқаро ҳамкорлик воситасида мазкур Конвенцияни оптимал амалга оширилишига ёрдам берувчи чораларни кўрадилар.
Second. We are constantly seeking the ways to to mitigate the negative impacts of climate change, which has become a global problem. Иккинчидан, биз глобал муаммога айланган иқлим ўзгаришининг салбий таъсирини юмшатиш бўйича тинимсиз изланяпмиз.
Efforts undertaken by Uzbekistan to address the consequences of the Aral Sea tragedy were presented, along with data on the negative impact of climate change in the region and the declining trends in water availability. Ўзбекистон томонидан Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш йўлида кўрилаётган чоралар, минтақамиздаги иқлим ўзгаришининг салбий таъсири ва сув билан таъминланганлик даражасининг камайиш тенденциялари тўғрисидаги маълумотлар келтирилди.
She uses her voice to challenge attitudes and behaviours towards people with neurological disorders. У неврологик касалликларга чалинган одамларга нисбатан салбий муносабат ва хатти-ҳаракатларга қарши курашади.