USA English ‹ › UZ Uzbek

Found рухсат бериш: 40 words & 2 translates

English Ўзбек
allow рухсат бериш
allowing рухсат бериш
authorise рухсат бериш
authorising рухсат бериш
permissiveness рухсат бериш
permitting рухсат бериш
preauthorise олдиндан рухсат бериш
Before issuing a license, the Central Bank grants applicants a preliminary permit to continue their activities in the field of establishing a bank. Лицензия беришдан олдин Марказий банк аризачиларга банк ташкил этиш соҳасидаги фаолиятларини давом эттириш имконини берадиган дастлабки рухсатномани беради.
The decision to issue a preliminary permit shall be made within three months from the date of submission of the application and all necessary documents and based on assessment the financial capacity and reputation of the founders, professional qualifications of the bank managers, business plan, financial plan, capital structure, the availability of suitable bank facilities and equipment. Дастлабки рухсатномани бериш тўғрисидаги қарор ариза ва у билан бирга барча зарур ҳужжатлар тақдим этилган кундан бошлаб кўпи билан уч ой ичида қабул қилинади ва муассисларнинг молиявий имкониятларини ҳамда обрўсини, банк раҳбарлигига таклиф этилаётганларнинг касб малакаларини, бизнес-режани, молиявий режани, капиталнинг тузилишини, тегишли банк бинолари ва ускуналар билан таъминлаш имкониятларини баҳолашга асосланади.
In order to register a bank and issue a license, founders must comply with the requirements established by the legislation within six months from the date of receipt of the preliminary permit. Банкни рўйхатга олиш ва унга лицензия бериш учун муассислар дастлабки рухсатнома олинган кундан бошлаб узоғи билан олти ой муддатда қонун ҳужжатларида белгиланган талабларни бажаришлари керак.
However, with respect to sex trafficking, by allowing for house arrest in lieu of imprisonment, these penalties were not commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. Бироқ жинсий эксплуатация мақсадидаги одам савдоси ҳақида шуни қайд этиш лозимки, ушбу жазо турларини қамаш ўрнига уй қамоғига рухсат бериш номусга тегиш сингари оғир жиноятлар учун белгиланган жиноятлар билан солиштириб бўлмайди.
For the third year, authorities granted the ILO access to data acquired through the government’s Cotton Harvest Feedback Mechanism, which included dedicated telephone hotlines and messaging applications for reports of labor violations; this mechanism and Federation of Trade Unions system received a total of 970 complaints, including 180 complaints related to wage irregularities and inadequate working conditions and 790 explicit allegations of forced labor, during the cotton harvest season (compared with 1,563 in 2019). Ҳокимият учинчи йил ХМТга пахта йиғим-терими даврида ҳукуматнинг қайта алоқа механизми орқали олинган маълумотлардан фойдаланишига рухсат берди, ўша воситалар сирасига махсус ишонч телефонлари ва меҳнатга оид қонунбузарликлар ҳақида хабар беришга мўлжалланган илова дастурлари киради; ушбу механизм ва Касаба уюшмалари федерацияси тизими орқали 970 та шикоят олинди, ўша шикоятлар қаторига маош вақтида тўланмаслиги ва ноқулай иш шароитларига оид 180 та шикоят ва пахта йиғим-терими вақтидаги мажбурий меҳнатга тегишли 790 та бевосита шикоят (бу кўрсаткич 2019 йилда 1563 та бўлган эди) киради.
Hundreds of thousands of Uzbekistani migrant workers are at elevated risk of trafficking within Russia, where employers and authorities charge high work permit fees that catalyze debt-based coercion, subject them to poor living and working conditions, and garnish or withhold their wages; these vulnerabilities are often compounded by Russian employers’ failure to register Uzbekistani migrant workers with the relevant authorities. Юз минглаб ўзбекистонлик мигрант ишчиларга Россияда одам савдоси хавф солмоқда, у ердаги иш берувчилар ва ҳокимият идоралари ишлашга рухсат бериш учун кўп ҳақ олмоқда, бу эса қарз сабаб бўлаётган мажбурлашни тезлаштирмоқда, уларни оғир шароитларда яшаш ва ишлашга мажбур қилмоқда, маоши берилмаслиги ёки ундан чегириб қолинишини келтириб чиқармоқда; ушбу ҳимоясизлик ҳолатларига россиялик иш берувчиларнинг ўзбекистонлик мигрант ишчиларни тегишли идораларда рўйхатдан ўтказмаётгани сабаб бўлмоқда.
“Zarghuna is a place for girls’ dreams to come true,” reflects deputy principal Rabia Rashid. “I hope the Taliban keep their promise to allow all girls to study.” "Зарғуна қизлар орзулари ушаладиган маскан, - дейди директор ўринбосари Робия Рашид. - Умид қиламанки, Толибон барча қизларга ўқишга рухсат бериш ҳақидаги ваъдасини бажаради".
listing — the process of admitting crypto-assets by a crypto-exchange for circulation on the electronic platform of a crypto-exchange; листинг — крипто-биржа томонидан крипто-активларни крипто-биржанинг электрон платформасида муомалага чиқариш учун рухсат бериш жараёни;
allow trading participants to conduct transactions through the electronic platform of the crypto-exchange after the introduction of mechanisms for their mandatory identification and the application of other measures in accordance with the legislation in the sphere of crypto-assets turnover; крипто-биржа электрон платформаси орқали операцияларни амалга оширишда савдолар иштирокчиларига уларни мажбурий идентификациядан ўтказиш механизмини жорий этганидан ва крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларга мувофиқ бошқа чораларни қўллаганидан сўнг рухсат беришга;
19. The organization of trading in crypto-assets is carried out by a crypto-exchange by providing clients with access to the electronic platform of the crypto-exchange for trading participants to perform actions aimed at purchase, sale and (or) exchange of crypto-assets. 19. Крипто-биржа мижозларга ўзининг электрон платформасига крипто-активларни сотиш, сотиб олиш ва (ёки) айирбошлашга қаратилган ҳаракатларни амалга ошириш учун киришга рухсат бериш орқали крипто-активлар савдосини ташкиллаштиради.
The procedure for allowing a client to trade in crypto-assets, including other services (“spot”, “margin” trading, etc.) and products of a crypto-exchange, as well as exclusion from the list of trading participants is determined by local acts. Мижозларнинг крипто-активлар савдоларига, жумладан крипто-биржанинг бошқа хизматлари («спот», «маржинал» савдолари ва бошқалар) ва маҳсулотларига киришига рухсат бериш, шунингдек крипто-активлар савдолари иштирокчилари сафидан чиқариш локал ҳужжатлар билан белгиланади.
28. The crypto-exchange has the right to grant clients, within its electronic platform, the right to use its crypto-assets to make and execute transactions with them on the terms of the return of the corresponding amount of crypto-assets (or an equivalent amount of crypto-assets of another type) within the period agreed by the parties. A crypto exchange has the right to charge interest for the use of its crypto assets by clients. 28. Крипто-биржа ўзининг электрон платформасида тегишли миқдордаги крипто-активларни (ёки шунга тенг миқдордаги бошқа крипто-активларни) томонлар келишган муддатда қайтариб бериш шарти билан ўзининг крипто-активларини мижозларига битимларни тузиш ва мажбуриятларини бажариш учун ишлатишга рухсат бериш ҳуқуқига эга. Крипто-биржа ўзининг крипто-активларидан мижозлар томонидан фойдаланганлик учун фоиз ундиришга ҳақли.
29. The organization of operations for the purchase and sale of crypto-assets is carried out by the crypto-exchange by providing clients with access to the platform for direct trading. 29. Крипто-биржа мижозларга тўғридан-тўғри савдолар майдончасига киришга рухсат бериш орқали крипто-активларни сотиш ва сотиб олишга қаратилган операцияларни амалга оширишни ташкиллаштиради.