USA English ‹ › UZ Uzbek

Found пайдо бўлди: 12 words & 2 translates

English Ўзбек
arose пайдо бўлди
loomed пайдо бўлди
Thirty-one years ago, a new independent country called the «Republic of Uzbekistan» appeared on the world map. Бундан ўттиз бир йил муқаддам жаҳон харитасида “Ўзбекистон Республикаси” деган янги, мустақил давлат пайдо бўлди.
Progress was, at times, constrained by gaps in technical capacity, lack of familiarity with existing laws, insufficient evidence gathering procedures, and poor coordination between the labor inspectorate and judicial officials. Айрим ҳолларда бу борадаги тараққиёт йўлида техник имкониятлар етишмаслиги, амалдаги қонунларни билмаслик, исботларни йиғишда бажариладиган амаллар етарли бўлмагани ҳамда меҳнат инспекциялари билан суд амалдорлари ўртасидаги мувофиқлаштириш ёмонлиги сабаб тўсиқлар пайдо бўлди.
When he had finished he selected a piece of meat weighing a hundred pounds, and started to drag it down to the tent. But the snow was soft, and it was too much for him. He exchanged it for a twenty-pound piece, and, with many pauses to rest, succeeded in getting it to the tent. He fried some of the meat, but ate sparingly. Then, and automatically, he went out to his crouching place on the bank. There were sled-tracks in the fresh snow on the trail. The sled-load of life had passed by while he had been cutting up the moose. Гўштни бир ёқлик қилгач, юз қадоқ вазнли бўлагини танлаб олиб, чодир томон судраб кетмоқчи бўлди. Аммо бунинг уддасидан чиқолмади. Шунда йигирма қадоқлигини танлаб олди-да, тўхтамасдан чодирга судраб олиб келди. Бир парча гўштни қовуриб, нафсини қондирди. Кейин эса беихтиёр оёқлари ўзининг постига бошлаб кетди. Қорда янги излар пайдо бўлибди: буғу билан андармонлигида чаналар ўтган кўринади.

Again you show yourselves, you wavering Forms,

Revealed, as you once were, to clouded vision.

Shall I attempt to hold you fast once more?

Heart’s willing still to suffer that illusion?

You crowd so near! Well then, you shall endure,

And rouse me, from your mist and cloud’s confusion:

My spirit feels so young again: it’s shaken

By magic breezes that your breathings waken.

Борлиғим банд этган алдоқ соялар,

Яна бўлдингизми қаршимда пайдо?

Шоядки назмингиз бўлса муяссар,

Ёшлигим шавқлари сўнганми ва ё?

Йўқ, сиз туман каби босиб сарбасар,

Ўйларим чулғанди дудингиз аро.

Сиз билан тин олсам тўлар кўкрагим,

Сиз билан яшарар менинг юрагим.


Later on, Dickensen went out on the sidewalk to smoke a cigar and cool off; and a little later Emily Travis happened along. Emily Travis was dainty and delicate and rare, and whether in London or Klondike she gowned herself as befitted the daughter of a millionnaire mining engineer. Little Dickensen deposited his cigar on an outside window ledge where he could find it again, and lifted his hat.

Бир оздан сўнг Диккенсен сигара чекиб, шамоллагани кўчага чиқди. Дақиқа ўтиб Эмили Тревис пайдо бўлди. Эмили Тревис латофатли, нозикниҳол ойимтилла эди, Лондон ёинки Клондайкда бўлишидан қатъи назар миллионларга эга тоғ муҳандисининг арзандасидек кийинарди. Митти Диккенсен сигарасини дераза токчасига ташлаб, шляпасини андак кўтариб қўйди.
21. They will emerge before God, altogether. The weak will say to those who were proud, “We were your followers, can you protect us at all against God’s punishment?” They will say, “Had God guided us, we would have guided you. It is the same for us; whether we mourn, or are patient; there is no asylum for us.” 21Уларнинг ҳаммалари Аллоҳ ҳузурида пайдо бўлдилар. Бас, заифлар мутакаббирларга: «Албатта, биз сизларга тобе бўлган эдик. Энди, сизлар устимиздаги Аллоҳнинг азобидан бирор нарсани енгиллата оласизларми?» дедилар. Улар: «Агар Аллоҳ бизни ҳидоят қилганида, биз ҳам сизларни, албатта, ҳидоят қилар эдик. Биз учун энди, дод­вой қиламизми ёки сабр қиламизми, бари бир. Биз учун қочар жой йўқ», дедилар.
And that’s really how the idea started and that’s how I found Raziya Sultan, one of the great Indian women that we do not talk about enough considering how extraordinary she was Ғоя шундай пайдо бўлди, айнан шу тариқа у ғайриоддий аёл бўлганини ҳисобга олсак, кам гапирадиганимиз, буюк ҳинд аёлларидан бири Розия Султонни топдим
” He took the black rod from his pocket. Унинг қўлида қора стержень пайдо бўлди
46. Nor were you by the side of the Mount when We proclaimed. Rather, it was a mercy from your Lord, that you may warn people who received no warner before you, so that they may take heed. 45Лекин Биз бир неча асрларни пайдо қилдик, бас, уларнинг умри чўзилди. Сен Мадянда туриб, уларга оятларимизни тиловат қилиб берганинг йўқ. Аммо Биз Пайғамбар юборгувчи бўлдик.
She became a firefighter herself and created a community to train volunteers to help tackle wildfires in Russia. This led to the development of more than 25 volunteer groups across the country. У ўзи ўт ўчирувчи бўлди ва Россияда ўрмон ёнғинларига қарши кўнгиллиларни тайёрлаш учун жамоа тузди. Бу бутун мамлакат бўйлаб 25 дан ортиқ кўнгиллилар гуруҳлари пайдо бўлишига туртки берди.