USA English ‹ › UZ Uzbek

Found муҳит: 37 words & 2 translates

English Ўзбек
All citizens shall protect the environment. Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар.
An owner shall possess, use and dispose of his property. The use of any property must not be harmful to the ecological environment, nor shall it infringe on the rights and legally protected interests of citizens, juridical entities or the state. Мулкдор мулкига ўз хоҳишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. Мулкдан фойдаланиш экологик муҳитга зарар етказмаслиги, фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт.
protection of the environment; атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

– a memorandum on the environmental issues and environmental protection.

– экология ва атроф-муҳитни ҳимоя қилиш масалалари тўғрисида меморандум.

ambiance муҳит
ambience муҳит
ambient муҳит
environ атроф-муҳит
environment муҳит
environments муҳитлар
environs атроф-муҳит
milieu муҳит
milieus муҳит
milieux муҳит
surroundings атроф-муҳит
Then there will be a holistic sports atmosphere Шунда бу ерда яхлит спорт муҳити бўлади
Thanks to the policy of new Uzbekistan’s leader, it was noted, great progress has been made in creating an atmosphere of confidence, partnership and good neighborliness in the region. The fruitful results of the second Consultative Meeting of the Heads of Central Asian States held in Tashkent last November were indicative of that accomplishment, it was stressed. Янги Ўзбекистон раҳбарининг сиёсати туфайли минтақада ишонч, шериклик ва яхши қўшничилик муҳитини шакллантиришда катта натижаларга эришилгани таъкидланди. Ўтган йил ноябрь ойида пойтахтимизда ўтган Марказий Осиё давлатлар раҳбарлари иккинчи Маслаҳат учрашувининг самарали натижалари алоҳида қайд этилди.
We discussed ways, too, to further improve the business climate, strengthen the rule of law, and provide sustainable economic opportunities for all citizens all across Uzbekistan. Биз бизнес юритиш муҳитини янада яхшилаш, қонун устуворлигини мустаҳкамлаш ва Ўзбекистоннинг барча фуқаролари учун барқарор иқтисодий имкониятларни таъминлаш йўлларини муҳокама қилдик.
In the economic dimension, we will continue to create the most favorable conditions for entrepreneurs, continue our uncompromising fight against corruption, and encourage the development of a competitive and innovative business environment. Биз иқтисодий соҳада бундан буён ҳам тадбиркорлар учун энг қулай шароитларни яратиш, коррупцияга қарши муросасиз курашиш, рақобат ва инновацион бизнес муҳитининг ривожланишини рағбатлантириш йўлидан борамиз.
As a result of joint efforts, an entirely new political atmosphere has emerged in Central Asia. Биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижасида Марказий Осиёда мутлақо янги сиёсий муҳит вужудга келди.