USA English ‹ › UZ Uzbek

Found муаммолар: 44 words & 3 translates

English Ўзбек
The ongoing armed conflicts in different parts of the world destabilize trade and investment flows, exacerbate the problems of ensuring food and energy security. Дунёнинг турли нуқталарида давом этаётган қуролли можаролар савдо ва инвестиция оқимларини издан чиқариб, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлигини таъминлаш борасидаги муаммоларини янада кескинлаштирмоқда.
Along with this, global climate shocks, growing scarcity of natural and water resources, decline in biodiversity, spread of dangerous infectious diseases have exposed the vulnerability of our societies as never before. They lead to destruction of existential common goods, threatening the basis of people’s life and reducing sources of income. Шу билан бир қаторда, глобал иқлим ўзгариши, табиий бойликлар ва сув ресурслари танқислигининг ортиши, биохилма-хилликка путур етиши ҳамда хавфли юқумли касалликлар тарқалиши жамиятларимизнинг заиф томонларини янада яққолроқ кўрсатиб бермоқда. Бу муаммолар инсоният тақдирига бевосита дахлдор бўлган муштарак қадрият ва неъматларнинг емирилишига олиб келиб, одамлар ҳаёти ва фаолиятига таҳдид солмоқда, уларнинг даромад манбаларини қисқартирмоқда.

There is only one way out of the dangerous spiral of problems in an interconnected world where we all live today - through a constructive dialogue and multilateral cooperation based on consideration and respect to the interests of everyone.

Бугун биз яшаётган, жараёнлар ўзаро чамбарчас боғланган дунёда хавфли муаммолар гирдобидан чиқишнинг яккаю ягона йўли – конструктив мулоқот ва ҳар бир тарафнинг манфаатларини ҳисобга олиш ва ҳурмат қилишга асосланган кўп томонлама ҳамкорликдир.

The effective international cooperation makes the world more stable, predictable and prosperous. This is the most viable, accessible and closest way to solving common problems of our time as well as a universal insurance policy against the future challenges and shocks. Самарали халқаро ҳамкорлик – бу дунёда барқарор, ишончли ва фаровон тараққиётнинг энг муҳим омилидир. Айнан шундай ёндашув замонамизнинг долзарб муаммоларини баҳамжиҳат ҳал этиш, янги хавф-хатар ва ижтимоий ларзалардан ҳимояланиш учун энг аниқ, мақбул ва самарали йўл ҳисобланади.

The following problems of our time pose the serious risks to sustainable development: climate change, lack of water and natural resources, social and economic consequences of the pandemic, energy and food security crisis.

Иқлим ўзгариши, сув ва табиий ресурсларнинг етишмаслиги, пандемиянинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги инқирози каби замонамиз муаммолари барқарор ривожланиш учун жиддий хавф туғдирмоқда.

The issues of the environmental agenda are particularly urgent.

Кун тартибидаги экологик муаммолар алоҳида долзарблик касб этмоқда.

We must not repeat the mistakes of the past by leaving Afghanistan alone with its problems. Бизўтмишдаги хатоларни такрорламаслигимиз ва Афғонистонни унинг муаммолари билан ёлғиз қолдирмаслигимиз лозим.
problems муаммолар
troubles муаммолар
troubleshooter муаммоларни бартараф этувчи
troubleshooters муаммоларни бартараф этувчилар
troubleshooting муаммоларни бартараф қилиш? носозликларни ТУЗАТИШ
Apparently, only together can we solve problems of this magnitude. Кўриниб турибдики, бундай кенг кўламдаги муаммоларни фақатгина биргаликда ҳал этиш мумкин.
I want to highlight a couple more issues mentioned in the HRC report and underscore the importance of fully addressing these areas Мен ИҲК ҳисоботида келтирилган бир нечта масалаларга тўхталиб ўтмоқчиман ва ушбу муаммоларни тўлиқ ҳал қилиш муҳимлигини таъкидламоқчиман
They provide insight into communities and can help many solve problems if they are free to do so Улар жамоалар нима билан яшаётгани ҳақида билади ва агар уларда имкон бўлса, кўп муаммоларни ҳал қилишга ёрдам берадилар
It is expanding space for civil society, addressing forced labor issues, and loosening restrictions on the media, just to name a few. Ўзбекистон фуқаролик жамияти учун имкониятларни кенгайтирмоқда, мажбурий меҳнат муаммоларини ҳал қилмоқда ва оммавий ахборот воситалари фаолиятига қўйилган чекловларни олиб ташламоқда.
Within a few years, many of the problems that have accumulated for decades, in the solution of which virtually no one had believed, have been resolved. As my colleagues have already noted, an effective mechanism has been established for the regular Consultative Meetings of the Heads of the Central Asian States. Бир неча ўн йиллар мобайнида йиғилиб қолган, ҳал этилишига ҳеч ким ишонмай қўйган кўплаб муаммолар бир неча йил давомида бартараф этилди. Ҳамкасбларим қайд этиб ўтганларидек, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг мунтазам Маслаҳат учрашувларининг самарали механизми яратилди.
Unfortunately, the issue of an Afghan settlement has begun to recede into the background against the other acute international problems. Афсуски, бошқа ўткир халқаро муаммоларнинг етакчи ўринга чиқиши натижасида Афғонистон масаласи иккинчи даражага тушиб қолмоқда.
As co-chairs of the Youth Council of the Conference, we additionally propose launching a new format - DIALOGUE OF GENERATIONS - to encourage greater mutual understanding among the people of different ages, as well as a joint search for solutions to the current issues of the youth. Мажлисимизнинг Ёшлар кенгаши ҳамраиси сифатида турли ёшдаги инсонлар ўртасида бир-бирини яхшироқ тушунишга даъват этадиган, фарзандларимизнинг энг долзарб муаммоларига биргаликда ечим излашга кўмаклашадиган янги форматдаги фаолиятни – авлодлар мулоқотини йўлга қўйишни таклиф этамиз.
Sixth. In order to address the issues of ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE, I propose to unite our efforts and launch the regular expert consultations under the conceptual program «GREEN ASIA», on intensive landscaping in our countries and support for vulnerable ecosystems. Олтинчидан. Экология ва иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш учун саъй-ҳаракатларимизни бирлаштиришни ҳамда мамлакатларимизни жадал кўкаламзорлаштириш ва экотизимлар боғлиқлигини қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича “Яшил Осиё” концептуал дастурлари доирасида доимий эксперт маслаҳатлашувларини йўлга қўйишни таклиф этаман.