USA English ‹ › UZ Uzbek

Found кўриниш: 33 words & 3 translates

English Ўзбек
The place of installation, the artistic and ideological content of the monument were discussed in detail with the participation of historians, art experts and builders. Ҳайкалнинг жойи, кўриниши ва мазмуни тарихчи олимлар, санъатшунослар ва қурувчилар иштирокида чуқур муҳокама қилинди.
apparition кўриниш
exteriors ташқи кўринишлар
glimpses кўринишлар
manifestations кўринишлари
newlook Янги кўриниш
ostentatiously кўринишда
outface ташқи кўриниш
overview умумий кўриниш
pageantry кўриниш
rearview орқа кўриниш
stagings саҳна кўринишлари
view кўриниш
visibilities кўринишлари
visibility кўриниш
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Ҳеч ким қулликда ёки эрксиз ҳолатда сақланиши мумкин эмас; қуллик ва қул савдосининг барча кўринишлари тақиқланади.

His face had a wistful, hungry expression. The cheeks were hollow, and the skin seemed stretched a trifle tightly across the cheek-bones. His pale blue eyes were troubled. There was that in them that showed the haunting imminence of something terrible. Doubt was in them, and anxiety and foreboding. The thin lips were thinner than they were made to be, and they seemed to hunger towards the polished frying-pan.

Очликдаги кўриниш Моргансоннинг юзини тарк этадиганга ўхшамасди, афт-ангори сўлиб, ёноқ суяклари туртиб чиққанди. Нурсиз мовий кўзлари жавдирар; уларда ночорлик олдидаги қўрқув намоён эди. Нигоҳида ёқимсиз кўнгилсизликлар, иккиланиш, ваҳима сезилиб турарди. Табиатан юпқа лаблари яна бир қават пўст бойлаганди.

"But what did you do for grub?" the latter asked. "You don't look as if you could chop wood to keep yourself warm. You look terribly bad, friend." – Нима еб тирикчилик қилдинг? Назаримда, ҳатто новда кесадиган аҳволда эмассан. Кўринишинг ҳам ҳавас қилгудек эмас, оғайни.
They came into view around the outjutting clump of trees. To the fore was the third man whose name he had not learnt. Then came eight dogs drawing the sled. At the front of the sled, guiding it by the gee-pole, walked John Thompson. The rear was brought up by Oleson, the Swede. He was certainly a fine man, Morganson thought, as he looked at the bulk of him in his squirrel-skin parka. The men and dogs were silhouetted sharply against the white of the landscape. They had the seeming of two dimension, cardboard figures that worked mechanically. Morganson rested his cocked rifle in the notch in the tree. He became abruptly aware that his fingers were cold, and discovered that his right hand was bare. He did not know that he had taken off the mitten. He slipped it on again hastily. The men and dogs drew closer, and he could see their breaths spouting into visibility in the cold air. When the first man was fifty yards away, Morganson slipped the mitten from his right hand. He placed the first finger on the trigger and aimed low. Улар ўрмон дўнглиги ортида кўринишди. Олдинда Моргансон исмини билмайдигани. Ортидан чанага қўшилган саккизта ит. Жон Томсон ёнбошда таёқ кўмагида уларни йўлга солиб келмоқда. Энг охирида швед Ольсон. “Хушрўй барзанги”, деб ўйлади Моргансон нигоҳлари бу девқоматнинг эгни-бошида сирпанар экан. Одамлар ва итлар қораси оқ гиламда аниқ-тиниқ намоён бўларкан. Улар сурат сингари ясси кўринар, турнақатор ҳаракатланишарди. Моргансон қуролни тиргакка қўйиб отишга чоғланган замон бармоқлари увишиб қолганини сезди. Одамлар ва итлар борган сари яқин келаверишди. Паға-паға буғ уларнинг оғзидан чиқаётган ҳовур эканлигини кўрди. Олдиндаги эллик ярдга яқинлашганда Моргансон кўрсатгич бармоғини тепкига қўйди.
The two cart-horses, Boxer and Clover, came in together, walking very slowly and setting down their vast hairy hoofs with great care lest there should be some small animal concealed in the straw. Clover was a stout motherly mare approaching middle life, who had never quite got her figure back after her fourth foal. Boxer was an enormous beast, nearly eighteen hands high, and as strong as any two ordinary horses put together. A white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance, and in fact he was not of first-rate intelligence, but he was universally respected for his steadiness of character and tremendous powers of work. Боксёр ва Кловер исмли тулпорлар биргаликда келишди. Улар, кенг ва юнгли туёқлари имкон қадар оз жойни эгаллаши учун, эҳтиёткорлик билан, секин ҳаракатланишарди. Кловер ўрта ёшлардаги баланд байтал бўлиб, тўртинчи тойчоғини туққанидан кейин сўлқиллаб қолганди. Боксёрнинг ташқи кўриниши ғайриихтиёрий ҳурматни уйғотарди — яғрини баландлигидан бўйи 6 фут бўлиб, у шу қадар кучли эдики, оддий отларнинг иккитасичалик қувватга эга эди. Унинг башарасини кесиб ўтган оқ чизиқ тулпорга ахмоқона кўриниш берар, ростини айтганда, ўзи ҳам у қадар ақлли эмас эди, бироқ ўзининг сокин хулқ-атвори ва ғаройиб меҳнатсеварлиги билан ҳаммага ёқар эди.