USA English ‹ › UZ Uzbek

Found кун тартиби: 22 words & 2 translates

English Ўзбек
19) in exceptional cases (real outside threat, mass disturbances, major catastrophes, natural calamities, epidemics) in the interests of ensuring citizens’ security introduce the state of emergency on the entire territory or in the particular localities of the Republic of Uzbekistan and within seventy two hours submit the adopted decision for approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Conditions and the procedure for introducing the state of emergency shall be regulated by law; 19) фавқулодда вазиятлар (реал ташқи хавф, оммавий тартибсизликлар, йирик ҳалокат, табиий офат, эпидемиялар) юз берган тақдирда фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлашни кўзлаб, Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ёки унинг айрим жойларида фавқулодда ҳолат жорий этади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади. Фавқулодда ҳолат жорий этиш шартлари ва тартиби қонун билан белгиланади;
At the platforms of more than eighty major events held during the year, a comprehensive agenda was formed for the SCO – starting from the issues of further expanding cooperation in the security, strengthening transport and economic connectivity and positioning the Organization in the international arena up to the search for new ways and points for development. Йил давомида ўтказилган саксондан ортиқ йирик тадбирлар доирасида ШҲТ учун кенг қамровли кун тартиби шакллантирилди. Бунда хавфсизлик соҳасидаги алоқаларни янада кенгайтириш, транспорт ва иқтисодий ўзаро боғлиқликни кучайтириш, Ташкилотнинг халқаро майдондаги ўрнини мустаҳкамлаш, ривожланишнинг янги йўллари ва нуқталарини излаш каби кўплаб муҳим масалалар қамраб олинди.
By bringing our positions closer to each other, together we can develop a new SCO agenda for a more peaceful, stable and prosperous Afghanistan. Only in this way can we create a truly stable and sustainable SCO space with an indivisible security. Ўзаро позицияларимизни яқинлаштириб, тинч, барқарор ва фаровон Афғонистон учун ШҲТнинг янги кун тартибини биргаликда ишлаб чиқа олишимизга аминман. Шундагина том маънода барқарор ва изчил ривожланаётган, яхлит хавфсизликка эга бўлган ШҲТ маконини барпо эта оламиз.
Therefore, we are confident that in Samarkand we shall witness the birth of a new stage in the life of SCO – the number of its members will grow, and its future agenda will be formed, and this is highly symbolic. Шу сабабдан аминмизки, Самарқандда ШҲТ ҳаётининг янги босқичи бошланишига гувоҳ бўламиз – Ташкилотнинг таркиби кенгайиб, унинг келажак кун тартиби шаклланади ва бунда чуқур рамзий маъно мужассам.

The issues of the environmental agenda are particularly urgent.

Кун тартибидаги экологик муаммолар алоҳида долзарблик касб этмоқда.

agenda кун тартиби
agendas кун тартиби
agendums кун тартиби
The Uzbek side supports the adoption of documents included on the agenda of this summit. Ўзбекистон томони бугунги саммитнинг кун тартибига киритилган ҳужжатларнинг қабул қилинишини қўллаб-қувватлайди.
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. Ҳар гал, Халқаро Меҳнат Бюроси Маъмурий кенгаши зарур деб топганда, Бош конференцияга ушбу Конвенциянинг қўлланилиши тўғрисидаги маърузани тақдим этади ва уни тўла ёки қисман қайта кўриб чиқиш ҳақидаги масалани Конференция кун тартибига киритиш кераклигини ёки керак эмаслигини кўриб чиқади.
The topical issues of the regional and international agenda have been discussed. Минтақавий ва халқаро кун тартибининг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
We invite the European side to actively join the implementation of the «Green Agenda» program adopted in our region, in particular, in the following specific areas: Европа томонини минтақамизда қабул қилинган «Яшил кун тартиби» дастурини, жумладан, қуйидаги аниқ йўналишларни амалга оширишда фаол иштирок этишга чақирамиз:
Third. The key issue on today's agenda is the adaptation of our ECONOMIES to escalating the negative consequences of the global crisis. It is important here: Учинчидан. Бугунги учрашувимиз кун тартибидаги муҳим масала – иқтисодиётларимизнинг глобал инқирознинг кучайиб бораётган салбий оқибатларига мослашувидан иборатдир.
You are well aware that at the festive ceremony held on the occasion of the anniversary of our Constitution, I have addressed to the deputies and senators with one proposal. My proposal was about that with an aim to create the influential mechanisms of the parliamentary and public control, it was necessary to introduce the procedure according to which they should learn the true state of affairs in the cities and districts and introduce the report of the relevant heads to the sessions of the councils of people’s deputies. Хабарингиз бор, мен Конституциямиз қабул қилинган кунга бағишлаб ўтказилган ўша йиғилишда депутатлар ва сенаторларга бир таклиф билан мурожаат қилган эдим. Яъни, парламент ва жамоатчилик назоратининг таъсирчан механизмларини шакллантириш мақсадида шаҳар ва туманларда ҳақиқий аҳволни ўрганиб, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботини халқ депутатлари кенгашлари сессияси муҳокамасига киритиш тартибини жорий этишни таклиф этган эдим.
"Comrades," he said, "here is a point that must be settled. The wild creatures, such as rats and rabbits—are they our friends or our enemies? Let us put it to the vote. I propose this question to the meeting: Are rats comrades?" — Ўртоқлар, — деди у, — биз яна бир масалани ҳал этишимиз лозим. Каламушлар ва қуёнлар сингари ёввойи ҳайвонлар ҳам — дўстларимизми ёки душманларимизми? Келинглар, овозга қўямиз. Мен мажлисимиз кун тартибига, кўриб чиқишга шу масалани тавсия этаман: каламушлар бизнинг ўртоқларимиз ҳисобланадими?
The report must be kept for at least five years from the date of issue. The procedure of storage of reports is determined by local acts. It shall not be allowed to make adjustments and changes to the reports. Ҳисобот тайёрланган кундан бошлаб беш йилдан кам бўлмаган муддат давомида сақланиши шарт. Ҳисоботларни сақлаш тартиби локал ҳужжатлар билан белгиланади. Ҳисоботларга тузатиш ва ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.
If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

3. Агар шундай Конференция ушбу Низом кучга кирган кундан бошлаб ҳисоблаганда Бош Ассамблеянинг ўнинчи йиллик сессиясигача бўлиб ўтмаса, шундай Конференция чақириш тўғрисидаги таклиф Бош Ассамблеянинг шу сессияси кун тартибига киритилади ва Бош Ассамблея Аъзоларининг оддий кўпчилиги овози билан ва Хавфсизлик Кенгашининг исталган етти аъзоси овози билан Конференция чақирилади.
2. To make amendments and additions in accordance with Annex 2 to the Regulations on the procedure for making amendments and additions to the list of technological equipment, exempted from customs duties and value added tax when imported into the territory of the Republic of Uzbekistan, analogues of which is not produced in the Republic of Uzbekistan, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 750 dated November 27, 2020. 2. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 27 ноябрдаги 750-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси ҳудудига четдан олиб киришда божхона божи ва қўшилган қиймат солиғи тўлашдан озод қилинадиган, Ўзбекистон Республикасида ўхшаши ишлаб чиқарилмайдиган технологик асбоб-ускуналар рўйхатига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби тўғрисидаги низомга 2-иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.
Discussions focused on emerging priorities and key aspects of strengthening the preparedness of the healthcare system in the country through the projects on modernization of Oncological Institutions of the Republic of Uzbekistan with loan funds from the Islamic Development Bank (IsDB), and the Emergency Response to COVID-19 with the loan funds of the Asian Development Bank (ADB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), as well as further development of cooperation between the Government of Uzbekistan and UNOPS in the field of infrastructure, procurement and project management Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизими тайёргарлигини мустаҳкамлашнинг устувор йўналишлари ва муҳим жиҳатларига бағишланган йиғилишлар доирасида Ислом тараққиёт банки (ИсТБ) кредит маблағлари ҳисобидан “Ўзбекистон Республикаси онкологик муассасаларини модернизация қилиш”, Осиё тараққиёт банки (ОТБ) ва Осиё инфратузилма инвестициялари банки (АБИИ) кредит маблағлари ҳисобидан “Коронавирус пандемиясига қарши фавқулодда чоралар кўриш” лойиҳалари муҳокама марказида бўлди. Шунингдек, Ўзбекистон ҳукумати ва ЮНОПС  ўртасида инфратузилма, харидлар ва лойиҳаларни бошқариш соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш кун тартибида бўлди
Besides, the views were exchanged on the current issues of a regional agenda. Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.