USA English ‹ › UZ Uzbek

Found бўйлаб: 26 words & 2 translates

English Ўзбек
across бўйлаб
countrywide мамлакат бўйлаб
globetrotting дунё бўйлаб сайр қилиш
streetwise кўча бўйлаб
worldwide бутун дунё бўйлаб

Wherever you happened to be – walking home down the empty streets from the new tram stop in Kukcha, casting an eye over the clay walls of Tashkent’s Samarkand Darvoza district, or going out into your own garden after a long day – every imaginable colour was visible under a bright blue sky.

Шаҳар кезиб Кўкчадаги янги тушган трамвай бекатидан ҳувиллаган кўчалар бўйлаб уйга қайтасанми, Самарқанд Дарвозадаги синчу гувала деворлар ортига кўз қирини ташлайсанми, толиқиб ўз боғингга чиқасанми – кўк осмон остида алвон-алвон ранглар.

At full tilt, the bay horse’s rider hit one of his competitors in the side with the handle of his whip, then veered off to the left. He directed his knee at the hand of the second – who had just managed to clutch the goat – and threw him from his saddle, dragging his victim a few yards Лекин оти қоқилса ҳам чавандози абжир экан, тақимидан бермади улоғини бояги дўнон йигит, қамчиси бирининг биқинига ниқталди, жиловини кескин чап томон тортган эди, улоқ босган тиззаси қўл узатган иккинчи чавандозни ҳам эгаридан улоқтириб юборди-да, бир неча қадам улоққа ёпишганича у ер бўйлаб судралди-да, тап этиб ўз отининг тагида қолиб кетди
I urge the Oliy Majlis and the Senate to continue working, through their legislative role AND their oversight role, to enhance the rule of law, promote transparency throughout government, and help to empower civil society Мен Олий Мажлис ва Сенатни ўз қонунчилик роли ва назорат қилиш ролини олиб бориш, қонун устуворлигини кенгайтириш, ҳукумат бўйлаб шаффофликка тарғиб қилиш, ва фуқаролик жамияти имкониятларини кенгайтириш орқали ўз вазифаларини давом этишга даъват этаман
The government continued to increase the size of the labor inspectorate, bringing the total number of labor investigators assigned to look into these complaints across the country to 600 (compared with an increase to 400 in 2019). Ҳукумат меҳнат инспекцияси ходимлари сонини кўпайтиришни давом эттирди ва бутун мамлакат бўйлаб жами шундай меҳнат қонунчилиги бузилишига оид шикоятларни суриштирувчилар иш ўрнини 600 тага етказди (2019 йилги 400 та иш ўрни билан солиштирганда ўсиш бор).
The government continued to call for hashar, or volunteer workdays, throughout the country; some local leaders characterized cotton picking and street cleaning as hashar. Ҳукумат аҳолини бутун мамлакат бўйлаб ҳашарга даъват қилишни давом эттирди; айрим маҳаллий раҳбарлар пахта йиғим-терими ва кўча тозалашни ҳашар деб атади.
At the beginning of the year, we adopted a program called «Travel around Uzbekistan». Биз йил бошида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг!” дастурини қабул қилдик.
I’ll never forget the day when security warnings almost stopped us from dropping by during the 2014 elections. We arrived to see a crush of women voters surging through corridors to cast their ballots - defying Taliban threats. 2014 йилги сайловларда хавфсизлик бўйича огоҳлантиришлар бизни у ерга боришдан деярли тўхтатаёзган эди. Биз Толибон таҳдидларига қарамай овоз бериш учун йўлаклар бўйлаб дадил юриб келаётган аёл сайловчиларни кўргани келган эдик ўшанда.
“I heard he was so fond of flowers, green places, and places for relaxation and entertainment,” says 23-year-old Ahmad Shah, a young Talib from Kandahar in southern Afghanistan, when I ask what he knows about Babur. Clusters of young Kandaharis in electric blue turbans and tunics meander through beds of Afghan roses on their first ever visit. Қандаҳорлик ёш толиб, 23 ёшли Аҳмад Шоҳдан Бобур ҳақида нима билишини сўраганимда, "у гуллар, яшил майдонлар, дам олиш ва кўнгилочар жойларни жуда яхши кўргани ҳақида эшитгандим", дейди у. Кўк салла ва кўйлак кийган қандаҳорлик ёшлар биринчи келишларида афғон атиргуллари бўйлаб кезиб юришибди.
At the end of half-an-hour, Morganson said good-bye and left the saloon. He put his galled shoulder to the haul-rope and took the river-trail south. An hour later he halted. An inviting swale left the river and led off to the right at an acute angle. He left his sled and limped up the swale for half a mile. Between him and the river was three hundred yards of flat ground covered with cottonwoods. He crossed the cottonwoods to the bank of the Yukon. The trail went by just beneath, but he did not descend to it. South toward Selkirk he could see the trail widen its sunken length through the snow for over a mile. But to the north, in the direction of Minto, a tree-covered out-jut in the bank a quarter of a mile away screened the trail from him. Ярим соат ўтгач, Моргансон қовоқхона соҳиби билан хайр-хўшлашиб,йўлга чиқди. Қийилиб кетган елкасига арқонни ташлаб, дарё ўзани бўйлаб югургилаб чўзилган чана изидан жануб томон юрди. Бир соат ўтар-ўтмас тўхтади. Ўнгдан дарёга кичкина дара туташганди. Моргансон чаналарни тўхтатиб, оқсоқлана-оқсоқлана дара бўйлаб ярим милча юрди. Бу ердан дарёгача уч юз ярд бор экан. Олдинда тераклар қоплаган тубанлик. Моргансон теракзор оралаб Юкон дарёси томон юрди. Йўл қарийб дарё ёқасигача чўзилган экан. Моргансон у ёққа тушиб ўтирмади. Селкеркка кетаверишдаги қор босган жанубий йўл чаналар изига тўлиб кетган, олдинда яна бир чақиримча масофа кўзга ташланарди. Шимолий, Минто йўналишидаги йўлни эса тахминан чорак милгача ўрмон қоплаб олганди.
He seemed satisfied with the view and returned to the sled the way he had come. He put the haul-rope over his shoulder and dragged the sled up the swale. The snow was unpacked and soft, and it was hard work. The runners clogged and stuck, and he was panting severely ere he had covered the half-mile. Night had come on by the time he had pitched his small tent, set up the sheet-iron stove, and chopped a supply of firewood. He had no candles, and contented himself with a pot of tea before crawling into his blankets. Моргансон худди ўша айланма йўлдан ортига қайтди. Яна лаънати арқонни ортмоқлаб, дара бўйлаб чана тортди. Қорнинг намлигидан чана тортиш мушкул эди. Чанага қор ёпишавериб дам-бадам тўхташга тўғри келар ва ярим мил юрмай Моргансоннинг нафаси бўғзига тиқилиб қоларди. Тун қора кўрпасини ёйганда чоғроқ чодирини тиклаб, темир печини ўрнатиб, шох-шабба йиғишга улгурган эди. Шам ҳам тугаб битганди. Бир финжон чойга қаноатланиб, адёлини устига тортди.
He cursed the brutes fiercely, but could not cow them. They replied with neck-bristling and snarling, and with quick lunges against their breastbands. He remembered Oleson, and turned his back upon them and went along the trail. He scarcely took notice of his lacerated leg. It was bleeding freely; the main artery had been torn, but he did not know it. У итларга ҳақоратлар ёғдирди, аммо ювошлантиролмади. Бутун тўда ириллаб, унга ташланишга чоғланарди. Шу чоқ Моргансон лоп этиб Ольсонни эслаб қолди. Қайрилиб, йўл бўйлаб кета бошлади. Ғажиб ташланган оёғи парвойига ҳам келмади. Ярадан қон шариллаб оқарди – қон томири жароҳатланибди, лекин ўзининг бундан хабари йўқ.
To maintain such information throughout the payment chain; and b) бундай ахборотни тўловни амалга оширишнинг бутун занжири бўйлаб сақлаб туриш;

THE LEAGUE OF OLD MEN
At the Barracks a man was being tried for his life. He was an old man, a native from the Whitefish River, which empties into the Yukon below Lake Le Barge. All Dawson was wrought up over the affair, and likewise the Yukon-dwellers for a thousand miles up and down. It has been the custom of the land-robbing and sea- robbing Anglo-Saxon to give the law to conquered peoples, and ofttimes this law is harsh. But in the case of Imber the law for once seemed inadequate and weak. In the mathematical nature of things, equity did not reside in the punishment to be accorded him. The punishment was a foregone conclusion, there could be no doubt of that; and though it was capital, Imber had but one life, while the tale against him was one of scores.

ОҚСОҚОЛЛАР ИТТИФОҚИ
Казарма биносида ҳаёт-мамот масаласи ҳал бўлаётган бир одамни суд қилишарди. Бу – Оқбалиқ дарёси соҳилларидан келган чол эди. Чолнинг кўрилаётган иши бутун Доусонни оёққа турғизди, нафақат Доусонни, балки оқим бўйлаб иккала томонга минглаб чақиримларга чўзилган Юкон ўлкасини-да жунбушга келтирди. Денгизда қароқчилар, қуруқликда талончилар айшини сураётган бир замонда англосакслар аллақачонлар итоаткор халқлар ҳаётига қонунни сингдириб бўлишганди ва бу қонун шафқациз эди. Лекин Имбернинг ишига келганда қонун илк дафъа мурувватли бўлиб кўринди. Бу қонун оддий ҳисоб-китоб нуқтаи назаридан қаралганда мутлақ жиноят билан тенглаша оладиган бунақанги жазони мўлжалламаганди. Жиноятчи олий жазога маҳкум, бунда иккиланишга ўрин йўқ асло; бироқ жазо қатл билан якунланса-да Имбер бор-йўғи ўзининг бошини кундага қўя оларди, холос; бўйнида эса кўпларнинг ҳаёти қарз бўлиб қолаётганди.

The march through largely waterless country lasted for SIX days, becoming one of Khalid’s most famous military feats. Сувсиз сахро бўйлаб юриш олти кун давом этди ва Холиднинг энг машҳур ҳарбий жасоратларидан бирига айланди.
He anchored his battle line to the gorge in the south and arrayed his troops along the ‘Allan river, stretching to the town of Jabiyah in the north. Вахан ўз қўшинини водий жанубидаги дара ёқасидан тортиб водий шимолидаги Жабия қишлоғига қадар Аллан дарёси бўйлаб сафлади.