USA English ‹ › UZ Uzbek

Found бажариш: 94 words & 2 translates

English Ўзбек
18) ratification of decree of the President of the Republic of Uzbekistan on announcement of condition of war in case of attack on the Republic of Uzbekistan or necessity of implementation of contractual obligations on mutual defense from aggression; 18) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасига ҳужум қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома мажбуриятларини бажариш зарурияти туғилганда уруш ҳолати эълон қилиш тўғрисидаги фармонини тасдиқлаш;
The Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, in case of necessity for the implementation of concrete tasks, shall organize commissions from among deputies, senators. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати, зарурат бўлган тақдирда, муайян вазифаларни бажариш учун депутатлар, сенаторлар орасидан комиссиялар тузади.
“I do solemnly swear to faithfully serve the people of Uzbekistan, to strictly follow the Constitution and laws of the Republic, to guarantee the rights and freedoms of its citizens, and to conscientiously perform the duties vested on the President of the Republic of Uzbekistan.” «Ўзбекистон халқига садоқат билан хизмат қилишга, республиканинг Конституцияси ва қонунларига қатъий риоя этишга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига кафолат беришга, Ўзбекистон Республикаси Президенти зиммасига юклатилган вазифаларни виждонан бажаришга тантанали қасамёд қиламан».
18) announce condition of war in case of attack on the Republic of Uzbekistan or in case of necessity of the implementation of contractual obligations on mutual defense from aggression and within seventy two hours submit the adopted decision for approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan; 18) Ўзбекистон Республикасига ҳужум қилинганда ёки тажовуздан бир-бирини мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома мажбуриятларини бажариш зарурияти туғилганда уруш ҳолати эълон қилади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг тасдиғига киритади;
The President shall not have the right to transfer exercising of his powers to state bodies or officials. Президент ўз ваколатларини бажаришни давлат идораларига ёки мансабдор шахсларга топширишга ҳақли эмас.
Afghanistan that has played for centuries the role of a buffer in the historical confrontations of global and regional powers, should try on a new peaceful mission of connecting Central and South Asia. Асрлар давомида глобал миқёсдаги давлатлар ва минтақавий куч марказлари ўртасидаги қарама-қаршиликларда буфер ролини ўтаб келган Афғонистон эндиликда Марказий ва Жанубий Осиёни боғловчи кўприк вазифасини бажаришдек янги тинчлик миссиясида ўзини намоён этмоғи лозим.
On September 8, 2016, on the basis of a joint resolution of the Legislative Chamber (Lower House) and Senate of the Oliy Majlis (parliament) of Uzbekistan adopted at the joint session, Prime Minister Shavkat Mirziyoyev was temporarily assigned the duties and powers of the President of the Republic of Uzbekistan. 2016 йил 8 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида парламент палаталарининг қўшма қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг вазифа ва ваколатларини бажариш вақтинча Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш.М.Мирзиёев зиммасига юкланди.
Shavkat Mirziyoyev was elected President of the Republic of Uzbekistan with 88,61 percent of the vote based on the results of the presidential elections that took place on December 4, 2016. Shavkat Mirziyoyev officially assumed the post of the President of the Republic of Uzbekistan on December 14, 2016. 2016 йил 4 декабр куни бўлиб ўтган Президент сайлови якунлари бўйича сайловчиларнинг 88,61 фоиз овози билан Ўзбекистон Республикаси Президенти этиб сайланди. 2016 йил 14 декабрда расман ўз вазифасини бажаришга киришди.

In this regard, we stand for the development of constructive contacts with Kabul to fulfill the international obligations previously adopted by Afghanistan’s Interim Authorities, including in the field of women’s and children’s rights.

Шу боис биз Афғонистон муваққат ҳукумати томонидан илгари қабул қилинган, шу жумладан, аёллар ва болалар ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятларини бажариши бўйича Кобул билан конструктив алоқаларни ривожлантириш тарафдоримиз.

accomplish бажариш
completable бажариш мумкин
fulfil бажариш
perforce бажариш
perform бажариш
1. Subject to any conditions for recruitment to the public service which may be prescribed by national laws or regulations, labour inspectors shall be recruited with sole regard to their qualifications for the performance of their duties. 1. Давлат хизматчиларини ишга жалб қилиш соҳасидаги шартларга риоя этган ҳолда, хусусан, шу соҳада миллий қонун ҳужжатлари томонидан белгиланиши мумкин бўлган шартларга риоя этган ҳолда, меҳнат инспекторлари лавозимига мазкур лавозим вазифасини бажариш учун талаб этиладиган етарли малакага эга бўлган номзодлар жалб қилинади.
(a) the importance of the duties which inspectors have to perform, in particular: а) инспекторлар бажариши зарур бўлган вазифалар муҳимлигини, хусусан:

(b) shall be bound on pain of appropriate penalties or disciplinary measures not to reveal, even after leaving the service, any manufacturing or commercial secrets or working processes which may come to their knowledge in the course of their duties; and

b) тегишли жазога тортилиши ёки маъмурий чоралар кўрилиши ҳақида огоҳлантирилган ҳолда, ўз вазифаларини бажариш пайтида танишишлари мумкин бўлган ишлаб чиқариш ёки тижорат сирларини, ёки ишлаб чиқариш жараёнлари ҳақидаги маълумотларни, ҳатто лавозимидан кетгандан сўнг ҳам, ошкор қилмаслик мажбурияти юклатилади;

113. So that the hearts of those who do not believe in the Hereafter may incline to it, and be content with it, and that they may perpetrate whatever they perpetrate. 113Унга (гапнинг гўзалига) охиратга иймон келтирмайдиганларнинг қалби мойил бўлиши, ундан рози бўлиб, қиладиган гуноҳларини бажаришлари учундир.
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. мазкур Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясини барча халқлар ва барча давлатлар бажаришга интилиши лозим бўлган вазифа сифатида эълон қилар экан, бундан муддао шуки, ҳар бир инсон ва жамиятнинг ҳар бир ташкилоти доимо ушбу Декларацияни назарда тутган ҳолда маърифат ва таълим йўли билан бу ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашиши, миллий ва халқаро тараққийпарвар тадбирлар орқали ҳам унинг бажарилиши таъминланишига, Ташкилотга аъзо бўлган давлатлар халқлари ўртасида ва ушбу давлатларнинг юрисдикциясидаги ҳудудларда яшаётган халқлар ўртасида ялписига ва самарали тан олинишига интилишлари зарур.
Ms. Fraser mentioned the areas pointed out in the UNHRC review that need to be further addressed by Uzbekistan, and I would like to take this opportunity to emphasize how UN human rights mechanisms can help countries fulfill their international obligations on human rights, improve living conditions for their people, and strengthen their governance capabilities Фрейзер хоним БМТИҲК ҳисоботида белгилаган ва Ўзбекистон томонидан янада чуқурроқ ўрганиб ҳал этилиши керак бўлган масалаларни ёдга олди, мен эса ушбу фурсатдан фойдаланиб, мамлакатларга инсон ҳуқуқларига оид ўз халқаро мажбуриятларини бажариш, ўз халқларининг турмуш шароитларини яхшилаш, давлат бошқаруви қобилиятини кучайтиришга БМТ инсон ҳуқуқлари механизмлари қандай ёрдам бериши мумкинлигига урғу бермоқчиман