USA English ‹ › UZ Uzbek

Found арбитраж: 24 words & 2 translates

English Ўзбек
arbitrage арбитраж
arbitrageur арбитраж
arbitrageurs арбитражлар
arbitral арбитраж
arbitrated арбитраж
arbitrates арбитражлар
arbitration арбитраж
arbitrations арбитражлар
In this Convention the term legal provisions includes, in addition to laws and regulations, arbitration awards and collective agreements upon which the force of law is conferred and which are enforceable by labour inspectors. Мазкур Конвенцияда «қонун-қоидалар» атамаси қонун ҳужжатларидан ташқари қонун кучига эга, қўлланилиши меҳнат инспекторлари томонидан таъминланиши керак бўлган арбитраж суд қарорлари ва жамоа шартномаларини ҳам ўз ичига олади.
In this Convention the term legal provisions includes, in addition to laws and regulations, arbitration awards and collective agreements upon which the force of law is conferred and which are enforceable by labour inspectors. Мазкур Конвенцияда «қонун-қоидалар» атамаси қонун ҳужжатларидан ташқари қонун кучига эга, қўлланилиши меҳнат инспекторлари томонидан таъминланиши керак бўлган арбитраж суд қарорлари ва жамоа шартномаларини ҳам ўз ичига олади.
in case of non-fulfillment or improper fulfillment by the clearing participant of its obligations under a transaction, as well as in the presence of a decision of the arbitration and/or disciplinary commission of the crypto-exchange on the imposition of a fine on the clearing participant for violation of the rules for trading crypto-assets or contractual obligations, write off the amount of the fine from the virtual accounts of the guilty clearing participant; клиринг иштирокчиси битим бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда, шунингдек крипто-биржанинг арбитраж ва/ёки интизом комиссияларининг клиринг иштирокчисига крипто-активлар савдоси қоидалари ёки шартномавий мажбуриятларни бузганлик учун жарима қўллаш тўғрисидаги қарори мавжуд бўлганда айбдор клиринг иштирокчисининг виртуал ҳисобварағидан жарима суммасини акцептсиз тартибда ҳисобдан чиқариш;
availability of the decision of the arbitration commission; арбитраж комиссиясининг қарорига кўра:
cancels the contract by decision of the arbitration commission for non-transfer of crypto-assets; арбитраж комиссиясининг қарорига кўра крипто-активларнинг ўтказиб берилмаганлиги учун шартномани бекор қилади;
Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court. 2. Икки ёки ундан ортиқ иштирокчи Давлатлар ўртасида мазкур Конвенциянинг талқин қилиниши ёки қўлланилиши бўйича юзага келган ва оқилона муддат давомида мувофиқлаштирила олмаган исталган низо, ушбу иштирокчи Давлатларнинг бирини илтимосига кўра арбитраж муҳокамасига топширилади. Агар арбитраж тўғрисидаги илтимоснома билан мурожаат қилинганидан кейин олти ой давомида иштирокчи Давлатлар уни ташкил қилиш бўйича келиша олмасалар, ушбу исталган иштирокчи Давлат Суд Статутига мувофиқ ариза билан мурожаат қилиб низони Халқаро Судга топшириши мумкин.
The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

1. Ҳар қандай низода қатнашувчи томонлар, бу низонинг давом этиши халқаро тинчлик ва хавфсизликнинг сақланишига таҳдид соладиган бўлса, аввало, низонинг музокаралар юритиш, текшириш, воситачилик, ярашиш, арбитраж, суд йўли билан ҳал этиш ёки минтақавий органлар ё битимларга мурожаат қилиш ёки ўз хоҳишларига кўра, бошқа тинчлик воситалари билан бартараф қилишга интилишлари лозим.
conduct arbitration analysis of precious metals; қимматбаҳо металларнинг арбитраж таҳлилини ўтказади;
If the Joint Committee meeting shall not be held within 60 days after the date of receipt of the request to settle the dispute, or if a mutually satisfactory resolution cannot be reached by the Joint Committee within 45 days, the dispute may be referred to an arbitration panel by either Contracting Parties. Башарти Қўшма қўмита йиғилиши низони ҳал этиш тўғрисида сўров олинган кундан бошлаб 60 кун ичида ўтказилмаса ёки 45 кун ичида ўзаро қониқарли қарорга кела олмаса, Аҳдлашувчи Томонлардан бири мазкур низони Арбитраж кенгашига юбориши мумкин.
Proceedings of the Arbitration Panel and the time frame that the Arbitration Panel has to submit its decision shall be established by the Joint Committee. Арбитраж кенгаши ишини юритиш ва Арбитраж кенгашининг ўз қарорини қабул қилиш муддати Қўшма қўмита тарафидан белгиланади.
The Contracting Parties shall give the Joint Committee and the Arbitration Panel all assistance to examine and resolve the dispute, and the Contracting Parties shall be bound to take the necessary measures to carry out the decision of Arbitration Panel. Аҳдлашувчи Томонлар Қўшма қўмита ва Арбитраж кенгашига низони кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун ҳар томонлама ёрдам кўрсатадилар ва Аҳдлашувчи Томонлар Арбитраж кенгаши қарорини бажариш учун зарур чораларни кўришлари шарт.
The Arbitration Panel shall comprise of three members. Each Contracting Party shall appoint, within thirty days of the date of referral, one member, and the Joint Committee shall choose, within forty-five days of the date of referral, a third who will serve as the chairperson. The chairperson shall not be a national of either Contracting Party and shall be a national of a state having diplomatic relations with both Contracting Parties at the time of appointment. The date of establishment of the Arbitration Panel shall be the date on which the chairperson is appointed. Арбитраж кенгаши уч аъзодан иборат бўлади. Ҳар бир Аҳдлашувчи Томон тавсиянома юборилган кундан бошлаб ўттиз кун ичида биттадан аъзони тайинлайди ва Қўшма қўмита тавсиянома берилган кундан бошлаб қирқ беш кун ичида учинчи раислик қилувчи учинчи аъзони сайлайди. Раис ҳеч бир Аҳдлашувчи Томоннинг фуқароси бўлмаслиги ва тайинланган вақтда ҳар икки Аҳдлашувчи Томон билан дипломатик муносабатларга эга бўлган давлат фуқароси бўлиши лозим. Арбитраж кенгаши ташкил этилган сана Раис тайинланган сана ҳисобланади.