USA English ‹ › UZ Uzbek

Found апт: 19 words & 2 translates

English Ўзбек
adapter адаптер
adapters адаптерлар
adaptor адаптер
adaptors адаптерлар
apothecary аптек
apt апт
baptists баптистлар
capstan каптан
capstans каптанлар
dove каптар
dovecot каптархона
dovecote каптархона
doves каптарлар
dovetail каптар думи
graptolites граптолитлар
pigeon каптар
synaptic синаптик
It's been the soundtrack of 80-year-old Mohammad Khitab’s entire life. He’s been raising feathered friends since he was a child, through two kings, two coups, two invasions by superpowers, and now Taliban 2.0. “I’ve seen 13 changes of government and raised 20 million pigeons,” he proudly tells me. Бу 80 ёшли Муҳаммад Хитоб ҳаёти мусиқасидир. У болалигидан қанотли дўстларни боққан - икки подшоҳ, икки давлат тўнтариши, икки босқин ва ҳозир Толибон 2.0. "Мен ҳукуматнинг 13 марта ўзгаришини кўрдим ва 20 миллион каптар етиштирдим", дейди у менга фахр билан.
He knows the rules now, just like the first time the Taliban were in charge. Buying and selling birds – fine. But no racing pigeons, no cock or pigeon fighting, no gambling. “I don’t know whether they’re un-Islamic or not,” he remarks wistfully. “But I do know these are Afghan hobbies, part of our culture for the past 400 years.” У Толибон биринчи марта ҳукмронлик қилган вақтдагидек ҳозир ҳам қоидаларни билади. Қушларни сотиб олиш ва сотиш яхши. Лекин пойга кабутарлар, хўроз ёки каптар уриштириш, қимор ўйинлари йўқ. "Улар Исломга мувофиқми ёки йўқ, билмайман, - деб таъкидлайди у. - Аммо мен бу афғонлар эрмаги экани, сўнгги 400 йилда маданиятимизнинг бир қисми бўлганини биламан."