USA English ‹ › UZ Uzbek

Found амал қилади: 40 words & 2 translates

English Ўзбек
5) direct the work on interparliamentary relations and the activity of the groups of the Legislative Chamber connected with the work of international parliamentary organizations; 5) парламентлараро алоқаларни амалга ошириш ишларига ҳамда халқаро парламент ташкилотлари иши билан боғлиқ Қонунчилик палатаси гуруҳларининг фаолиятига раҳбарлик қилади;
5) direct the work on interparliamentary relations and the activity of the groups of the Senate connected with the work of international parlia¬mentary organizations; 5) парламентлараро алоқаларни амалга ошириш ишларига ҳамда халқаро парламент ташкилотлари иши билан боғлиқ Сенат гуруҳларининг фаолиятига раҳбарлик қилади;
The Cabinet of Ministers shall tender its resignation to the newly-elected Oliy Majlism but continues its activities until the establishment of a new composition of the Cabinet of Ministers according to the decree of the President of the Republic of Uzbekistan. Амалдаги Вазирлар Маҳкамаси янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси олдида ўз ваколатларини зиммасидан соқит қилади, бироқ Вазирлар Маҳкамасининг янги таркиби шакллантирилгунига қадар мамлакат Президентининг қарорига мувофиқ ўз фаолиятини давом эттириб туради.
The Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan shall carry out its activities on a permanent basis and shall comply with the Constitution and other legislation of the Republic of Uzbekistan. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси ўз фаолиятини доимий асосда амалга оширади ва ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади.
The Republic of Uzbekistan shall have a single taxation system. The right to determine taxes shall belong to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ягона солиқ тизими амал қилади. Солиқлар жорий қилишга фақат Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси ҳақли.
Along with this, in addressing the economic and social issues Shavkat Mirziyoyev directly supervised the efforts to build up comprehensive mutually beneficial cooperation with other countries, international organizations and financial institutions, as well as important agreements that serve the national interests and economic development of the country. Қайд этилганлар билан бир қаторда, иқтисодий ва ижтимоий вазифаларни амалга оширишда хорижий давлатлар ва халқаро тузилмалар, шунингдек, халқаро молия институтлари билан ҳар томонлама ўзаро ҳамкорликни кучайтириш орқали мамлакатимизнинг миллий манфаатларига ва иқтисодий ривожланишига хизмат қиладиган келишувларга эришишда бевосита раҳбарлик қилди.
abides амал қилади
adheres амал қилади
applicable амал қилади
applies амал қилади
30. On the Day when every soul finds all the good it has done presented. And as for the evil it has done, it will wish there were a great distance between them. Allah cautions you of Himself. Allah is Kind towards the servants. 30Ҳар бир жон қилган яхши амалини ҳозир топадиган ва ёмон амалини эса, у билан ўзи орасида узоқ масофа бўлишини истайдиган кунда. Аллоҳ сизларни Ўз(азоб)идан огоҳ қиладир. Аллоҳ бандаларига меҳрибон зотдир.

39. But whoever repents after his crime, and reforms, Allah will accept his repentance. Allah is Forgiving and Merciful.

39Ким зулмидан кейин тавба этса ва амали солиҳ қилса, Аллоҳ албатта тавбасини қабул қилади. Шубҳасиз, Аллоҳ мағфиратли ва раҳмли зотдир.

68. Say, “O People of the Scripture! You have no basis until you uphold the Torah, and the Gospel, and what is revealed to you from your Lord.” But what is revealed to you from your Lord will increase many of them in rebellion and disbelief, so do not be sorry for the disbelieving people. 68Сен: «Эй аҳли китоблар! Таврот, Инжил ва сизга Роббингиздан нозил қилинган нарсага амал қилмагунларингизгача ҳеч нарсага арзимайсизлар», деб айт. Сенга Роббингдан нозил қилинган нарса улардан кўпларининг туғён ва куфрларини зиёда қилади. Кофир қавмлар учун ачинма.
2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the later of the notifications referred to in paragraph 1, and its provisions shall have effect: 2. Мазкур Баённома 1-бандда назарда тутилган хабарномалардан сўнгиси олинган санадан ўттиз кун ўтиб кучга киради ва унинг қоидалари қуйидагиларга нисбатан амал қилади:
multiple-entry visas up to 6 (six) months validity for representatives of business circles of the State of one Party visiting the State of the other Party for business purposes; бир Томон давлатига тадбиркорлик фаолиятни олиб бориш мақсадида ташриф буюрувчи бошқа Томон давлатининг тадбиркорлик доиралари вакиллари учун 6 (олти) ойгача амал қиладиган кўп марталик виза;
a visa valid for up to 1 (one) month for representatives of the scientific circles of another Party visiting for the purpose of conducting science and scientific activities; илм-фан ва илмий фаолиятни олиб бориш мақсадида ташриф буюрувчи бошқа Томон давлатининг илмий доиралари вакиллари учун 1 (бир) ойгача амал қиладиган виза;
This Arrangement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of signature and shall remain in force until 90 (ninety) days from the date of receipt by one Party of the official notification of the other Party of its intention to terminate this Arrangement. Мазкур Келишув у имзоланган санадан 30 (ўттиз) кун ўтгач кучга киради ва бир Томон мазкур Келишувни бекор қилиш нияти тўғрисида бошқа Томоннинг расмий хабарномасини олган кундан бошлаб 90 (тўқсон) кунга қадар амал қилади.
108. Do not insult those they call upon besides Allah, lest they insult Allah out of hostility and ignorance. We made attractive to every community their deeds. Then to their Lord is their return, and He will inform them of what they used to do. 108Уларнинг Аллоҳдан ўзга ибодат қиладиганларини сўкмангиз. Бас, билмасдан, зулм ила Аллоҳни сўкиб юрмасинлар. Шундай қилиб, ҳар бир умматга амалини зийнатлаб қўйдик. Сўнгра эса, қайтиб борадиган жойлари Роббиларигадир. Бас, у қилиб юрган ишларининг хабарини берур.
91. There is no blame on the weak, nor on the sick, nor on those who have nothing to give, provided they are true to Allah and His Messenger. In no way can the righteous be blamed. Allah is Forgiving and Merciful. 91Заифҳолларга, беморларга ва сарф­харажат қиладиган нарса топа олмаётганларга, Аллоҳга ва Расулига ихлосли бўлсалар, насиҳат қилсалар, гуноҳ йўқ. Чиройли амал қилувчиларни айблашга йўл йўқ. Аллоҳ мағфиратли ва раҳмли зотдир.
During the reporting period the government issued a presidential order affording NGOs additional support and legal protections, including expanded annual funding caps from foreign donors, increased state funding contributions, and administrative penalties for government officials or entities that interfere with their activities. Ҳисобот даврида қабул қилинган президент қарорида ННТларга қўшимча кўмак бериш ва уларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш, жумладан, чет эллик донорлардан олинадиган йиллик молиялаш миқдорини ошириш, давлатнинг молиявий кўмагини кўпайтириш, марказлар фаолиятига тўсқинлик қиладиган ҳукумат амалдорлари ёки юридик шахсларга маъмурий жарималар белгиланган.