USA English ‹ › UZ Uzbek

Found агент: 20 words & 2 translates

English Ўзбек
agencies агентликлари
agency агентлик
agent агент
agents агентлар
magenta магента
MIGA Инвестиция кафолатлари бўйича кўп томонлама агентлик (МАИГ)

WTO, INTELSAT, UNCITRAL, UNCTAD, INTERPOL, IAEA

ЖСТ (Жаҳон савдо ташкилоти), ИНТЕЛСАТ, ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, ИНТЕРПОЛ, АЭХА (Атом энергияси бўйича халқаро агентлик)

The Department of State and the United States Agency for International Development also reacted quickly to this tragedy and freed up funding for our assistance efforts. Давлат департаменти ва АҚШ Халқаро тараққиёт агентлиги ҳам ушбу фожиага жавобан дарҳол чора кўрдилар ва кўмак кўрсатишга қаратилган саъй-ҳаракатларимиз учун маблағ ажратдилар.
• Monitor private employment agencies for recruitment fees and ensure they are paid by employers rather than prospective job applicants. ишга ёллаш юзасидан хизматларга ҳақ тўлаш бўйича хусусий бандлик агентликлари фаолиятини текшириш ҳамда ўша ҳақни потенцил иш қидирувчилар эмас, иш берувчилар тўлашини кузатиб бориш.
Uzbekistan’s Agency for Foreign Labor Migration (the Agency) continued outreach to prospective labor migrants, serving to reduce potential risks of trafficking among this population. Ўзбекистоннинг Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги (агентлик) аҳолининг потенциал меҳнат мигрантлари тоифаси орасида одам савдосининг потенциал хавфини камайтириш учун улар билан ишлашни давом эттирди.
The Agency also conducted pre-departure consultations, through which it provided information on primary destination countries’ labor and migration laws – especially Russia and Kazakhstan; issued some prospective migrant workers health insurance; and provided micro-loans to those who could not find work abroad. Агентлик чет элларга жўнаб кетиши олдидан уларга маслаҳатлар, ушбу жараёнда улар борадиган мамлакатлар, жумладан, Россия ва Қозоғистоннинг меҳнат ва миграция қонунчилиги ҳақида маълумот берди; айрим потенциал меҳнат мигрантларига тиббий суғурта тақдим этди; чет элларда иш топа олмаган кишиларга микрозаймлар ажратди.
authorized body —the National Agency of Perspective Projects of the Republic of Uzbekistan. ваколатли орган — Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги.
If a trading participant in the process of trading in crypto-assets makes a transaction to purchase, sell and (or) exchange crypto-assets, the crypto-exchange shall deduct the amount (quantity) of execution on this transaction from the amount of funds of this trading participant, crypto-assets, accounted for on the secondary account of the SCH or on the addresses of the crypto wallets of the crypto-exchange, and attach the specified trading participant to the counterparty, unless otherwise provided by the agreement. Савдолар иштирокчиси томонидан крипто-активлар савдоларида крипто-активларни сотиш, сотиб олиш ва (ёки) айирбошлаш бўйича битим тузилганда, крипто-биржа ушбу битимнинг ижро суммасини (сони) ушбу савдолар иштирокчисининг ҲККП иккиламчи ҳисобварағида ёки крипто-ҳамёни манзилида сақланаётган пул маблағлари, крипто-активларидан айириб ташлаши ҳамда савдолар иштирокчисининг контрагентига бириктириши лозим.
to ensure the liquidity of the crypto-exchange, that is, the receipt of funds and crypto-assets from counterparties that are not its clients, in order to fulfill the obligations assumed (or planned to be accepted) to clients; крипто-биржанинг ликвидлиликка таъминлашга, яъни мижозлари олдидаги қабул қилинган (ёки қабул қилиниши режалаштирилган) мажбуриятларини бажариши учун унинг мижози бўлмаган контрагентларидан пул маблағлари ва крипто-активларни олганида;
early fulfill monetary obligations to the crypto-exchange and counterparties; крипто-биржа ва контрагентлар олдидаги пул мажбуриятларини муддатидан олдин бажариш;
In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use by its competent authorities of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within its territory, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom. 1. Коррупцияга қарши самарали курашиш мақсадида ҳар бир иштирокчи Давлат, ички ҳуқуқий тизимидаги энг муҳим принциплари йўл қўядиган даражада ва унинг ички қонунчилигида белгиланган шартларда, ўзининг ваколатли органлари томонидан тегишли тарзда назорат остида етказиб беришга ва ўзи лозим деб топган ҳолатларда эса, электрон кузатув ёки кузатувнинг бошқа шаклларини қўллашга, шунингдек ўзининг ҳудудида амалга ошириладиган агентура операциялари каби текширув ишларини олиб боришнинг махсус методларидан, ўз имкониятлари доирасида, тегишли тарзда фойдаланишга, шунингдек бу каби методлар ёрдамида тўпланган исбот-далиллар судга қўйилишига рухсат берилиши учун талаб қилиниши мумкин бўлган чораларни кўради.
production, use, storage of substances (medicines, salts, reagents, chemical compounds, etc.) containing precious metals; таркибида қимматбаҳо металлар бўлган моддаларни (тиббий препаратлар, тузлар, реагентлар, кимёвий бирикмалар ва бошқаларни) ишлаб чиқариш, қўллаш, сақлаш;
For the past two years, UNOPS has been actively supporting the Government of Uzbekistan in overcoming the health and socio-economic crisis caused by COVID-19 through the Korea International Cooperation Agency (KOICA) Emergency Response Assistance Programme Сўнгги икки йил давомида UNOPS ташкилоти Корея халқаро ҳамкорлик агентлигининг (КОICА) Фавқулодда Вазиятларда Ёрдам Дастури орқали Ўзбекистон ҳукуматини COVID-19 туфайли юзага келган соғлиқни сақлаш ва ижтимоий-иқтисодий инқирозни бартараф этишда фаол қўллаб-қувватлаб келмоқда
Having passed the Anti-Corruption law, we have established a special Agency. Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонунни қабул қилиб, махсус ваколатли Агентликни ташкил этдик. 
Third. The capacity of the Anti-Corruption Agency will be enhanced by strengthening its cooperation with similar foreign institutions. Учинчидан, биз Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг хорижий турдош муассасалар билан яқин ҳамкорлигини кучайтириш орқали унинг салоҳият ва имкониятларини янада оширамиз.